Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Január
2019
Športová výbava pre Cirkevnú spojenú školu Vranov nad Topľou
Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovo-technického vybavenia a športovej výbavy pre žiakov ZŠ Uzovské Pekľany
Základná škola Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 67, 082 63 Uzovské Pekľany
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Športom ku zdravému životnému štýlu
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy: OPĽZ/239/2017
Základná škola s materskou školou Smolenice, Komenského 3, 919 04 Smolenice
1,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Podpora športu v obci Jarabina
Obec Jarabina, Jarabina 58, 065 31 Jarabina
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Zriadenie verejnej telocvične s možnosťou využívania žiakmi škôl
Občianske združenie Zvedavé včielky, Vyšný Žipov 22, 094 33 Vyšný Žipov
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPĽZ/358/2018
Obec Petrovce nad Laborcom č. 238, 071 01 Petrovce nad Laborcom
34 371,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Úspešní florbalisti
Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja,Haligovce 24, 065 34 Haligovce
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Športom k zdraviu
Obec Tuhrina, Tuhrina 70, 082 07 Tuhrina
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy
JUNIOR Stropkov, Matice slovenskej 895, 091 01 Stropkov
1 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPĽZ/3572018
Liga za duševné zdravie SR, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava - Petržalka
189 999,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Nová výbava, vyššia kvalita, lepšie výsledky, širšia základňa, predpoklad zlepšenia konkurencieschopnosti
Školský športový klub JUNIOR, Šmeralova 25, 080 01 Prešov
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Všeobecná pohybová príprava
Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie, Pod lesom 1010/18, 060 01 Kežmarok
2 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/227/2018
Základná škola Dolná Tižina, Dolná Tižina 28
34 371,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/217/2018
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
70 366,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/230/2018
Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
192 204,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Revitalizácia rybníka a jeho okolia
Obec Krásno
34 747,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/219/2018
Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
117 990,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Revitalizácia lesoparku Hongalka
Obec Krásno
34 560,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/215/2018
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2764/17, Poprad
78 831,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »