Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/273/2018
Spojená škola sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
108 414,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/301/2018
Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM, Kozmonautov 2, Rožňava
71 820,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/307/2018
Prešovská univerzita, 17. novembra 15, Prešov
120 215,13 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/352/2018
GINGERS s. r. o., Hanulova 19, Bratislava
192 399,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde
Obec Trstené pri Hornáde
177 303,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/352/2018
GINGERS s. r. o., Hanulova 19, Bratislava
192 399,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/314/2018
Eruda s. .r. o., Farského 4, Bratislava
199 530,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde
Obec Trstené pri Hornáde
604 567,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/371/2018
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)
5 348 716,51 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPLZ/100/2018
Základná škola s materskou školou Bolešov
1,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP č. OPLZ/244/2018
Základná škola, Ul. M. R. Štefánika, Trebišov
1,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/373/2018
I4A - Institute 4 Academy, Bratislava
199 672,02 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPĽZ/157/2017
Základná škola, Plavé Vozokany 114, 935 69 Plavé Vozokany
1,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPLZ/172/2017
Základná škola Petrovany, Petrovany č. 274, 082 53 Petrovany.
1,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPĽZ/392/2018
Základnou školou Železničná 14, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
162 724,79 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPLZ/376/2018
Základná škola s MŠ Vlkanová
59 477,13 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Január
2019
Rekonštrukcia kravína s dojárňou a teleskopický nakladač pre ŽV
Poľnohospodárske družstvo Péder
119 665,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2019
Komunitné centrum v Slanci
Obec Slanec
212 206,42 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti UNITEL s.r.o.
UNITEL s.r.o.
67 401,40 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Inovácia procesu výroby úžitkového skla
RONA, a. s.
1 542 856,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »