Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Január
2019
DOM SMÚTKU KOCHANOVCE
Obec Kochanovce
115 645,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2019
Rekonštrukcia detského ihriska na Záhoráckej ulici č. 49
Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky
12 913,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Výstavba detského ihriska v MŠ Bernolákovo
Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
13 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
„Naše super ihrisko"
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
13 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku CVČ Malacky
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
10 005,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
Obec Bernolákovo, Hlavná 111 , 900 27 Bernolákovo
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v obci Petrova Ves
Obec Petrova Ves, Petrova Ves č. 53, 908 44 Petrova Ves
10 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
Obec Brusno, Ondrej nad Hronom 360, 976 62 Brusno
10 782,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Rekonštrukcia umelého trávnika
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
11 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Nákup športovej výbavy pre CVČ Malacky
Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Vodákom v Karloveskej zátoke
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Nákup športovej výbavy
Boxerský klub – Boxing Veľké Leváre, Štefánikova 184, 908 73 Veľké Leváre
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Footgolf – šport pre celé rodiny
FootGolfový Klub Senec, Jánošíkova 15, 903 01 Senec
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Materiálne vybavenie BK Inter Bratislava mládež
BK Inter Bratislava mládež, Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Amatérskym športom k zdraviu detí a mládeže
TOP liga, o.z., Jašíkova 24, 821 03 Bratislava
3 850,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Podpora rozvoja rekreačného športu a reprezentácie Slovenska
Slovenský zväz malého futbalu, Jašíkova 24, 821 03 Bratislava
3 860,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Modernizácia odborného vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
597 022,66 € nenávratná MPRV SR
15.
Január
2019
Rope skipping – nový šport na Slovensku
Slovenská rope skippingová asociácia, Podhradie 2, 900 21 Svätý Jur
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Športové vybavenie na Gymnázium A. Bernoláka - Senec
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
1 335,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
Január
2019
Nákup športovej výbavy pre mládež, dorast a dospelých v športovom klube
Obec Čifáre, Mochovská 111/1, 951 61 Čifáre
4 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »