Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Január
2019
Inteligentná inovácia produkčného procesu v spoločnosti Eco-Pack a.s.
Eco-Pack a.s.
1 997 286,13 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Január
2019
Sieť inteligentných samospráv prihraničia
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
178 689,90 € nenávratná MPRV SR
11.
Január
2019
Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské Podhradie
Obec Krásnohorské Podhradie
320 095,07 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Január
2019
Voľné ustajnenie hovädzieho dobytka na hlbokej podstielke
Poľnohospodárske družstvo Kúty
59 820,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Január
2019
Zvýšenie ekologickej produkcie na Poľnohospodárskom družstve v Kluknave
Poľnohospodárske družstvo v Kluknave
178 376,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Január
2019
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
0,00 € nenávratná MPRV SR
11.
Január
2019
Zavádzanie nových technológií
Trenčianský samosprávny kraj
761 568,78 € nenávratná MPRV SR
11.
Január
2019
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske
Trenčiansky samosprávny kraj
930 262,89 € nenávratná MPRV SR
11.
Január
2019
Investície do ovocného sadu
TIMO SK, s.r.o.
64 586,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Január
2019
Modernizácia praktického vyučovania
Trenčiansky samosprávny kraj
1 295 269,38 € nenávratná MPRV SR
11.
Január
2019
KOMBI - Cezhraničný integrovaný systém zdieľania bicyklov
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
15 117,75 € nenávratná MPRV SR
11.
Január
2019
Zavádzanie inteligentných inovácií do priemyselnej výroby spoločnosti HoReCup, a.s.
HoReCup, a.s.
1 140 874,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/350/2018 (0895/2018)
Premonštrátske gymnázium Košice - mestská časť Staré Mesto, Kováčska 28, 040 01 Košice
128 972,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/366/2018 (0962/2018)
Nadácia profesora Čoláka Masarykova 9, 071 01 Michalovce
179 622,77 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/367/2018 (0963/2018)
Nezisková organizácia ProOeconomica Timonova 2, Košice – mestská časť Staré Mesto, 040 01 Košice
187 830,59 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/374/2018 (1038/2018)
Slovenské centrum obstarávania, o. z. Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice
199 985,70 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Január
2019
Nákup inovatívnych technológií pre výrobu nových produktov v spoločnosti ČECHOVO, s.r.o.
ČECHOVO, s. r. o.
161 217,55 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Január
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč
Mikroregión Branč-združenie obcí
196 650,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
10.
Január
2019
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Prievidza
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
245 849,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Január
2019
Rekonštrukcia administratívnej budovy - obecný úrad Ždaňa
Obec Ždaňa
274 511,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »