Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Január
2019
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina
Mesto Žilina
548 675,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Január
2019
Investícia do technologického rozvoja spoločnosti a manipulačnej techniky
MLYN ŠTÚROVO, a.s.
151 970,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Január
2019
Rekonštrukcia a výstavba MK v obci Dvorianky
Obec Dvorianky
86 332,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Január
2019
Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Obce Belá
Obec Belá
49 845,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Január
2019
Podpora pestovania zeleniny
Ing. Andrea Acsay Nagy
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Január
2019
Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Obce Belá
Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Obce Belá
49 845,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Január
2019
Modernizácia farmy – Arrow Business Consulting
Arrow Business Consulting, s.r.o.
77 013,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Január
2019
INFORMAČNO-NAVÁDZACÍ SYSTÉM V OBCI JENKOVCE
Obec Jenkovce
25 870,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Január
2019
Modernizácia spoločnosti Sankt Hubert SK,a.s.
Sankt Hubert SK a.s.
493 895,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Január
2019
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2) – časť 1, Komárno – Harčáš (SK/EZ/KN/335)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3 276 216,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Január
2019
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) – časť 6 (Dolný Kubín skládka PO stará)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4 231 046,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Január
2019
Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku 2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 762 201,47 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Január
2019
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2)- časť 2 Myjava - skládka galvanických kalov - Holičov vrch (SK/EZ/MY/521)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6 955 382,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Január
2019
SMART produkty a riešenie pre riadenie a monitorovanie priemyselnej infraštruktúry
IS – Industry Solutions, a.s.
458 977,05 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Január
2019
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (2)
Ministerstvo životného prostredia SR
7 260 844,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Január
2019
Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov- Termovalorizátora linky kotla K1
KOSIT a.s.
9 685 081,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Január
2019
Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Mestský podnik Dudince s.r.o.
881 306,33 € nenávratná MŽP SR
9.
Január
2019
Nákup CNC obrábacieho a gravírovacieho centra – SIRO, s.r.o.
SIRO, s.r.o.
50 710,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Január
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Alena Bernadičová – TEKVIČKA
Alena Bernadičová - TEKVIČKA
94 545,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Január
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kluknava
Obec Kluknava
85 579,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »