Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Január
2019
Kompostéry pre obec Zbehy
Obec Zbehy
120 617,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Január
2019
Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Strážske
Mesto Strážske
113 737,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
9.
Január
2019
Zavedenie systému domáceho kompostovania BRKO v obciach združenia SEZO-Spiš
SEZO-SPIŠ, združenie obcí
189 980,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Január
2019
Rekonštrukcia KD a obecného úradu Rudno nad Hronom
Obec Rudno nad Hronom
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Január
2019
European Excellence and Collaboration Hubfor Supporting Fintech Experimentation Frameworksand Regulatory Complience
PEDAL Consulting s.r.o.
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Január
2019
Multidimensional roadmaps to boost bio-based regional economies
PEDAL Consulting s.r.o.
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Január
2019
An approach to gender integration in research ecosystem through synergies between research
PEDAL Consulting s.r.o.
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Január
2019
Vývoj adaptéra a jeho technologické nasadenie pre zvýšenie efektivity hasenia lesných požiarov
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Január
2019
Bunkové interakcie v nádorovom mikorprostredí a ich farmakologické ovplyvnenie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Január
2019
Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch
BUDÚCNOSŤ, n.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Január
2019
Rekonštrukcia domu smútku v obci Koplotovce
Obec Koplotovce
106 693,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Január
2019
Regenerácia centra obce Ulič
Obec Ulič
90 858,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Január
2019
Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti – Mgr. Silvia Csákvári
Mgr. Silvia Csákvári
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Január
2019
Zvýšenie povedomia a informovanosti o turistických lokalitách a zaujímavostiach v obci Radôstka
Obec Radôstka
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Január
2019
Výskum a inovácia komplexného "SMART telemetry unit" riešenia
T - Industry, s.r.o.
252 425,05 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Január
2019
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov v k.ú. obce Radôstka
Obec Radôstka
99 967,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Január
2019
Komunitné centrum sv. Jakuba
Rímskokatolícka cirkev farnosť Štvrtok na Ostrove
123 107,60 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
Január
2019
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Brestovany
Obec Brestovany
420 516,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
8.
Január
2019
Realitný porovnávač
GALAM s.r.o.
195 072,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Január
2019
Integrovaná technológia na recykláciu odpadov na báze polyolefínov s využitím výroby regranulátu
INGEMAR s.r.o.
1 725 008,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »