Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mudroňova – jazyková učebňa

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.09.2019
Dátum začatia:01.03.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
IČO prijímateľa:00603147
Miesto realizácie:Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#114649

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 10 648 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I874-222-13 zo dňa 29.10.2018
IROP-D1-302021I874-222-13
10 647,83 € Mestská časť Bratislava – Staré Mesto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x