Zabezpečenie činnosti Národného orgánu (NO) pre OP Interreg V-A PL-SK 2014-2020 – etapa II

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.01.2020
Dátum začatia:01.01.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:MPRV SR
IČO prijímateľa:00156621
Miesto realizácie:Slovenská republika a Poľská republika
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#119913

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 028 838 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre projekt Technickej asistencie
PLSK.04.01.00-00-0001/19-01
1 028 838,30 € MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x