Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Január
2018
„Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia
Paneurópska vysoká škola
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
August
2014
„Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie
Technická univerzita v Košiciach
22 271,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Máj
2015
„Molekulárno-genetický výskum s farmakogenetickými konsekvenciami u detí s hyperinzulinemickými hypoglykémiam
Univerzita Komenského v Bratislave
23 057,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
August
2022
„Modifikácia asfaltových zmesí odpadovými polyolefínmi ako metóda znižovania environmentálneho zaťaženia
VUIS – CESTY, spol. s r. o
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
29.
Január
2013
„Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné“
Mesto Humenné
221 015,79 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Október
2016
„Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné“
Mesto Humenné
248 808,04 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
23.
Apríl
2015
„Modernizácia strojných zariadení“
Ján Vrábeľ
96 192,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Modernizácia rastlinnej výroby – SHR NOFA“
Ing. Norbert Fassinger - NOFA
51 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Júl
2020
„Modernizácia metód spracovania včelích produktov a zvýšenie ich pridanej hodnoty“
Samay, s.r.o.
153 203,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
Marec
2018
„Modernizácia farmy: výstavba skladu zeleniny a rozšírenie strojového vybavenia na pestovanie zeleniny“
EKO OR, s.r.o.
748 741,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Modernizácia domu smútku“
Obec Mlynárovce
14 249,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Modernizácia detského ihriska“
Obec Horná Seč
16 523,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Modernizácia detského ihriska Obec Žalobín“
Obec Žalobín
20 049,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Január
2013
„Modernizácia a rozšírenie výroby obstaraním inovatívnej technológie za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ROMANDO, s.r.o.
ROMANDO, s.r.o.
145,52 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Júl
2022
„Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná“
Obec Úhorná
32 035,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
August
2022
„Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná“
Obec Úhorná
32 035,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Jún
2020
„Modernizácia a inovácia závlahového systému spoločnosti Prima Fruit, a.s.“
Prima Fruit, a.s.
44 916,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
August
2016
„Mobilizácia 2016“
Múzeum Petržalského opevnenia
9 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany SR
7.
November
2018
„Mládež športuje“
Obec Stará Voda, Stará Voda č. 15, 053 34 Stará Voda
39 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Marec
2017
„Mikrohabitatové preferencie sexuálnych a klonálnych foriem pížov rodu Cobitis v povodí Odry a Dunaja
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV - Botanický ústav SAV
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja