Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
August
2017
„Kozy 2020“
Peter Šimko
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2019
„Kozy 2020“
Peter Šimko
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Január
2022
„Komu še ňeľeňi, tomu še žeľeňi“ – Rodičia deťom
SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
17 991,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
22.
December
2017
„Komplexné využitie róntgenovej difraktometrie na identifikáciu a kvantifikáciu funkčných vlastností dynamicky namáhaných konštrukčných prvkov z významných technických materiálov
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
September
2019
„Komplexné riadenie sídiel“
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Fakulta architektúry
67 153,05 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
Júl
2022
„Komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Roškovce“
Obec Roškovce
19 927,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Február
2013
„Komparačné štúdie štruktúry čistej primárnej produkcie v porastoch buka a smreka
Národné lesnícke centrum
32 658,00 € nenávratná neuvedený
14.
December
2017
„Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania
Trnavská univerzita v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Marec
2016
„Klonálne množenie vybraných kultivarov Rubus a Prunus spp. v podmienkach in vitro
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Máj
2018
„Katalyzátory typu hydrotalcit a zeolit na záchyt a redukciu NOx emisií
VURUP, a. s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2019
„Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch”
Obec Zemplínske Hámre
98 951,35 € nenávratná MPRV SR
5.
December
2014
„ISPA Prešov, s. r. o. – inovácia výroby rezaním vodným lúčom."
ISPA Prešov, s.r.o.
187 950,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2023
„INVESTÍCIE NA ZVÝŠENIE VÝKONNOSTI ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY“
Jozef Pavlenka
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2022
„Investície do zlepšenia infraštruktúry malých rozmerov v obci Lesenice“
Obec Lesenice
41 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2023
„INVESTÍCIE DO TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY“
Ing. Peter Miklóš
235 740,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2017
„Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby - Miroslav Ilčík“
Miroslav Ilčík
31 920,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Investícia do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie v meste Tisovec - Tančiareň“
Mesto Tisovec
49 866,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Marec
2017
„Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínov
Slovenská pornohospodárska univerzita v Nitre
2 650,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
Február
2015
„Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb
Slovenská technická univerzita v Bratislave
8 783,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
August
2014
„Interaktívne metódy zberu a spracovania obrazov v mikroskopii použitím prirodzeného užívateľského rozhrania
Ustav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
18 553,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja