Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Máj
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu žiadateľa Miroslav Juhás - MIVE Pek
Miroslav Juhás - MIVE Pek
194 870,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Máj
2019
Rekonštrukcia mostov v obci Čerhov
Obec Čerhov
88 648,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Máj
2019
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu „Pustá“ Zliechov
Obec Zliechov
97 159,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Máj
2019
Rekonštrukcia objektov pre chov HD
AGROČIRČ, a.s.
1 388 785,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Máj
2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci Smižany
obec Smižany
93 239,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
27.
Máj
2019
Zníženie energetickej náročnosti KD POLTÁR
Mesto Poltár
1 842 842,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2019
Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej . kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13 904 615,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2019
Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov
Mesto Sabinov
149 567,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
24.
Máj
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Giraltovce
Mesto Giraltovce
88 794,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
24.
Máj
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Ľubica
Obec Ľubica
125 171,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
24.
Máj
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hlinné
Obec Hlinné
90 432,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
24.
Máj
2019
Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Strážske
Mesto Strážske
113 737,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
24.
Máj
2019
Vybudovanie drobného obslužného zariadenia pre turistov v Nýrovciach
Obec Nýrovce
20 943,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2019
Miestna občianska poriadková služba v obci Kyjov II
Obec Kyjov
93 824,75 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
24.
Máj
2019
Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Košická Polianka - II.
Obec Košická Polianka
46 912,33 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
24.
Máj
2019
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby Slavkovce
Obec Slavkovce
93 824,43 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
24.
Máj
2019
Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v obci Oravská Jasenica
Obec Oravská Jasenica
344 294,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Máj
2019
Úhrada projektu rekultivačných opatrení na o. z. Malacky
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
44 719,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24.
Máj
2019
Úhrada nákladov na akcie a činnosti na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability a priaznivého stavu životného prostredia prostredníctvom vypracovania programu starostlivosti o les na LC Šranek a LC Bažantnica,
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
56 805,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24.
Máj
2019
Úhrada nákladov na akcie a činnosti na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability a priaznivého stavu životného prostredia prostredníctvom vypracovania programu starostlivosti o les vo VLM SR, š. p., o. z. Kamenica nad Cirochou, LC Kamenica
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
53 417,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »