Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Október
2019
Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV .
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10 500 348,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Október
2019
Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4 163 385,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Október
2019
Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obci Lehnice
Obec Lehnice
335 797,26 € nenávratná MŽP SR
18.
Október
2019
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Brestovany
Obec Brestovany
420 516,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Október
2019
Obstaranie inovatívnej technológie pre realizáciu galvanických povrchových úprav v spoločnosti PLASTKOVO s.r.o.
PLASTKOVO s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Október
2019
Inovácia technológie tvarového delenia materiálu
Melli Interiéry, s.r.o.
82 823,75 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Október
2019
Autoclav pre vytvrdzovanie kompozitových výrobkov
SKMODEL s.r.o.
121 925,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Október
2019
Kompostéry pre obec Zbehy
Obec Zbehy
120 617,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Október
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach
Mesto Bojnice
160 685,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Október
2019
Kompostovanie združenia obcí Poltár
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
151 999,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Október
2019
Kompostovaním k predchádzaniu vzniku BRKO na území Združenia obcí Čipčie
Združenie obcí Čipčie
188 042,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Október
2019
Vybudovanie detského ihriska v areály materskej školy.
Obec Hucín, Hucín 76, 049 13 Hucín
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2019
Oprava budovy šatne na ihrisku
Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2019
Výstavba detského ihriska
Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2019
Detské ihrisko pre naše deti
Obec Šarišský Štiavnik, Šarišský Štiavnik 65, 090 42 Šarišský Štiavnik
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2019
Rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska v obci
Obec Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS POONDAVIE, o. z. spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD
Miestna akčná skupina POONDAVIE, o. z.
146 611,50 € nenávratná MPRV SR
18.
Október
2019
Výstavba detského ihriska v areáli základnej školy
Základná škola s materskou školou Svätoplukovo, Obec Svätoplukovo, Hlavá 76, 951 16 Svätoplukovo
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2019
Nové detské ihrisko v obci XXX
Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé č. 374, 029 62 Oravské Veselé
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Október
2019
Zabezpečenie chodu miestnej akčnej skupiny Pro Tatry, o.z
Pro Tatry, o. z.
147 110,32 € nenávratná MPRV SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »