Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Október
2019
VSP Horehron - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
95 625,73 € nenávratná MPRV SR
11.
Október
2019
Zlepšenie prístupu k pitnej vode rómskej komunity v obci Soľ
Obec Soľ
17 697,42 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/81/2019 (0474/2019)
Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce
77 270,62 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Prevádzkový chod MAS LEV
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
139 823,53 € nenávratná MPRV SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/323/2018 (0853/2018)
Základná škola s materskou školou Krtíšska 270/26, 991 22 Bušince
29 583,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/121/2019 (0561/2019)
Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Hnúšťa Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa
134 964,54 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zberný dvor v obci Kluknava
Obec Kluknava
366 779,31 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/172/2019 (0628/2019)
Základná škola Uzovské Pekľany Uzovské Pekľany 67, 082 63 Uzovské Pekľany
81 296,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zabezpečenie chodu MAS a riadenie implementácie stratégie CLLD
MAS Orava, o. z.
146 599,07 € nenávratná MPRV SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/183/2019 (0640/2019)
Základná škola s materskou školou Banská 116/47, 985 22 Cinobaňa
108 311,40 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/184/2019 (0641/2019)
Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej Nábrežie 4.apríla 1936/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
148 359,60 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/187/2019 (0650/2019)
Gymnázium Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
173 680,08 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/190/2019 (0683/2019)
Základná škola Soľ 53 094 35 Soľ 53
68 742,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/141/2019 (0598/2019)
Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves, Školská 28, 082 33 Chminianska Nová Ves
68 742,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/181/2019 (0639/2019)
Základná škola Klokočova 742, 98101 Hnúšťa
101 833,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zberný dvor Tesárske Mlyňany
Obec Tesárske Mlyňany
237 064,69 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
11.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/19/2019 (0119/2019)
Základná škola Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
171 385,36 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/139/2019 (0595/2019)
Gymnázium Hlinská 29, Žilina 01180
224 927,12 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
mluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/129/2019 (0584/2019)
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská 2, Košice Juhoslovanská 2, Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, 040 13
74 633,40 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/395/2018 (1209/2018)
Základná škola Jána Kupeckého Kupeckého 74, Pezinok
134 767,54 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR