Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Máj
2019
Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v meste Krompachy
Mesto Krompachy
16 689,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
684 765,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Máj
2019
Financovanie prevádzkových nákladov spojených s implementáciou stratégie CLLD Partnerstvo Južného Novohradu
Partnerstvo Južného Novohradu
73 482,86 € nenávratná MPRV SR
31.
Máj
2019
Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli
Trnavský samosprávny kraj
48 994,18 € nenávratná MPRV SR
31.
Máj
2019
Poriadková hliadka v Ipeľskom Sokolci
obec Ipeľský Sokolec
93 239,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou
279 718,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby
Mesto Trnava
41 353,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
Miestna občianska poriadková služba v obci Vaľkovňa
obec Vaľkovňa
46 619,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
Miestne občianske poriadkové hliadky 2 – Veľký Šariš
Mesto Veľký Šariš
93 824,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
Miestna občianska poriadková služba v obci Jesenské
Obec Jesenské
140 737,19 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
Miestne občianske hliadky v meste Gelnica 2
Mesto Gelnica
93 532,06 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom I
Obec Žiar nad Hronom
186 479,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
GaN monolitické integrované obvody
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
31.
Máj
2019
Miestne občianske poriadkové služby Jastrabie nad Topľou
Obec Jastrabie nad Topľou
46 619,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti
EsFem
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Máj
2019
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby Žbince
Obec Žbince
93 824,43 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci Banské
Obec Banské
186 479,19 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
31.
Máj
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ELPROPEK spol. s r.o. prostredníctvom automatizácie výrobného procesu
ELPROPEK spol. s r. o.
125 795,82 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Máj
2019
Zlepšenie systému separovaného zberu obcí VIESKY
Združenie obcí VIESKY
720 053,44 € nenávratná MŽP SR
30.
Máj
2019
Databáza 3D objektov vo vysokom rozlíšení
Garsius, s.r.o.
144 561,70 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky