Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Máj
2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci Čičava
obec Čičava
186 478,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Máj
2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci Parchovany
obec Parchovany
93 239,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Máj
2019
Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Rykynčice
Obec Rykynčice
148 080,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2019
Miestna občianska poriadková služba v obci Dlhé Stráže
Obec Dlhé Stráže
46 912,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Máj
2019
Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora HP UR - 2
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
975 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Máj
2019
Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Širkovce
Obec Širkovce
93 239,59 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Máj
2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci Hlinné
Obec Hlinné
151 514,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Máj
2019
Miestna občianska poriadková služba v obci Ľubica
Obec Ľubica
93 824,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Máj
2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci Bačkov
Obec Bačkov
93 239,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Máj
2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci Zámutov
obec Zámutov
186 478,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Máj
2019
Miestne občianske poriadkové služby v meste Sečovce
Mesto Sečovce
279 718,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Máj
2019
Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves
Obec Slovenská Ves
93 824,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
Máj
2019
Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVII vykonávajúcich podporné činnosti pre CKO a gestora HP UR - 2
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
220 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Máj
2019
Vytvorenie občianskej poriadkovej služby v obci Lemešany
obec Lemešany
93 824,79 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
29.
Máj
2019
Zavedenie výroby papierových tašiek v spoločnosti ID Reklama s.r.o.
ID Reklama s.r.o.
198 475,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Máj
2019
Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňov na toko Osrblianka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
50 192,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2019
Predchádzanie vzniku BRKO v Záujmovom združení spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy"
Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu " Juh Šíravy"
127 767,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Máj
2019
Modernizácia Kultúrneho domu v obci Oľšov
Obec Oľšov
436 382,16 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Máj
2019
Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII zapojených do implementácie HP UR – 2
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
372 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Máj
2019
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín
Obec Ložín
556 486,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky