„Výskum, vývoj a aplikácia metódy tandemovej hmotnostnej spektrometrie a ďalších kombinovaných analytických metód na diagnostiku vybraných ochorení

Dátum:

Dátum zverejnenia:20.01.2015
Dátum začatia:19.01.2015
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Univerzita Komenského v Bratislave
IČO prijímateľa:00397865
Miesto realizácie:Bratislava
Poskytovateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#59081

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 5 250 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
DODATOK Č.5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0840-11
APVV-0840-11-D5
5 250,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Vystavil: Agentúra na podporu výskumu a vývoja Zobrazenia: 0x