Rekonštrukcia kravína na ovčín s dojárňou a zakúpenie manipulátora

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.02.2019
Dátum začatia:04.07.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice
IČO prijímateľa:36 444 596
Miesto realizácie:SR, okres: Prešov, obec: Klenov
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#107928

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 79 720 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041PO060071
Dodatok č. 1
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x