Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku BRO v obci Lehota pod Vtáčnikom
Obec Lehota pod Vtáčnikom
155 793,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Apríl
2019
Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Nováčany
Obec Nováčany
14 862,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
18.
Apríl
2019
Zberný dvor Chmeľov
Obec Chmeľov
185 757,30 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
18.
Apríl
2019
Prešovská participatívna platforma
PRERAG, o. z.
109 818,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
18.
Apríl
2019
Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území
Mesto Bardejov
180 643,88 € nenávratná MPRV SR
18.
Apríl
2019
Novostavba komunitného centra Brzotín
Obec Brzotín
304 927,99 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
18.
Apríl
2019
Financovanie osobných výdavkov implementácie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR – apríl 2019 – december 2020
Ministerstvo hospodárstva SR
11 003 277,57 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
17.
Apríl
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany
Obec Bystričany
309 562,44 € nenávratná MŽP SR
17.
Apríl
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach
Mesto Bojnice
179 979,83 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
17.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov
Mesto Svätý Jur
111 055,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
17.
Apríl
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov
Obec Korňa
108 066,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
17.
Apríl
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LEBECO s.r.o. inováciou tvarovania a zrenia pekárenských produktov
LEBECO s.r.o.
118 200,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2019
Zvýšenie výkonnosti podniku prostredníctvom certifikácie podľa medzinárodných štandardov a noriem
CHETRA SK, s.r.o.
82 437,76 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2019
Úprava verejného priestranstva obce Kobyly
Obec Kobyly
86 585,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2019
Most v obci Lechnica
Obec Lechnica
75 219,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2019
Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory žiakov z MRK v Hanušovciach nad Topľou
Občianske združenie Miniregión 21
203 312,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Apríl
2019
Poskytovanie mentoringu a tútoringu pre žiakov a študentov z MRK v obciach pod Tatrami
TATRANSKÝ PARLAMENT, o.z.
180 363,96 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Apríl
2019
Mentoring, tútoring v mestskej časti Poprad-Matejovce
Tatranský parlament o.z.
180 363,96 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Apríl
2019
Poskytovanie mentoringu a tútoringu pre žiakov základných a stredných škôl
Radosť a šťastie, o.z.
191 695,56 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Apríl
2019
Zabezpečenie poskytovania mentoringu a tútoringu v podtatranskom regióne
Radosť a šťastie, o.z.
194 528,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »