Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
September
2016
Inovácia technológií v pekárni z - Klas
z - Klas, spol. s r.o.
44 910,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
December
2013
Integrovaná stratégia rozvoja územia Regionálneho združenia Dolná Nitra
Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
417 335,00 € nenávratná neuvedený
16.
Máj
2013
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU - CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
4 500,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Jún
2015
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU – CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
3 000,00 € nenávratná MPRV SR
23.
December
2016
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU – CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
6 000,00 € nenávratná MPRV SR
7.
December
2017
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU – CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
4 000,00 € nenávratná MPRV SR
28.
Február
2019
Investícia do chovu oviec
MM AGROSPOL, spol. s.r.o.
114 590,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Agro Lesenice s.r.o.
Agro Lesenice s.r.o.
59 760,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2018
Investície do hmotného majetku, oblasť 5 - Ing. Marian Mráz
IIng. Marian Mráz
59 905,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2018
Investície do hmotného majetku, oblasť 6 – Medzičilizie, a.s.
Medzičilizie, a.s.
71 769,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Júl
2018
Investície do ŽV – Agrodružstvo Rimavská Seč
Agrodružstvo Rimavská Seč
120 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Január
2016
IX. Ročník medzinárodného futbalového turnaja žiakov
Telovýchovná jednota Družba Smrečany - Žiar
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Február
2014
Kolárovo
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 623 824,24 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Ing. Vendelín Lúpal
1 016,35 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Miroslav Hlinický
560,15 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Peter Michálek
226,62 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Pavol Hurta
284,04 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Rudolf Faktor
452,76 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Jozef Kovaľ
1 533,60 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Andrej Dzurilla
1 335,53 € nenávratná neuvedený
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »