Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
September
2016
„For best product“- zabezpečenie inovatívnej technológie pre spoločnosť K R O N SK, s.r.o.
K R O N SK, s.r.o.
192 209,11 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
6.
August
2014
„Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
28 895,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Marec
2015
„Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
33 254,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2015
„Exekutívne funkcie ako štrukturálny komponent schopnosti učiť sa - diagnostika a stimulácia
Prešovská univerzita v Prešove
31 175,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Marec
2015
„Energetické zhodnotenie alternativnycti palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch
Slovenská technická univerzita v Bratislave
35 109,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Marec
2014
„eMesto“ ČADCA – elektronizácia služieb mesta Čadca
Mesto Čadca
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
24.
Marec
2017
„Elektrón-molekulové procesy prekurzorov pre moderné nanotechnológie
Univerzita Komenského v Bratislave
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2018
„Elektrochemický a fotochemický iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandmi
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Február
2015
„Ekonomické správanie detí z marginalizovaných rómskych komunít
Technická univerzita v Košiciach
10 304,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Marec
2015
„Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu"
Slovenská technická univerzita v Bratislave
34 764,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Február
2015
„Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5 755,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Marec
2016
„Dunajská panva - korelácia a vývoj sedimentárnych fácií a paleoprostredí počas neskorého neogénu
Univerzita Komenského v Bratislave
1 500,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Jún
2013
„Dobrovoľník pre Burundi“
Občianske združenie Dvojfarebný svet
7 200,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
November
2013
„Detské ihrisko – ródeo býk“
René Pavlík
9 968,52 € nenávratná neuvedený
21.
November
2018
„Detské ihrisko v oddychovej zóne“
Obec Rakovnica, Rakovnica č. 150, 049 31 Rakovnica
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Október
2014
„Detské ihrisko v obci Veľká Tŕňa“
Obec Veľká Tŕňa
14 945,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2015
„Degradácia kompozitných konštrukcií vystužených vláknami pri cyklickom zaťažení
Žilinská univerzita v Žiline
40 939,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
Júl
2018
„Chemoterapiou indukované poškodenia DNA a štúdium ich opravy v modelovom organizme Saccharomyces cerevisiae
Biomedicínske centrum SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5.
Máj
2014
„Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov
Chemický ústav SAV
19 415,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Marec
2015
„Charakterizácia nového motívu v Ml proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii
Virologickv ústav Slovenskej akadémie vied
23 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »