Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Jún
2015
„(Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
Geologický ústav Slovenskej akadémie vied
20 511,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2013
„ Šije nám to“ v škole nápadov a tvorivosti
Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce
136 926,82 € nenávratná neuvedený
27.
Júl
2016
„ OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce – Stratégia miestneho rozvoja CLLD“
Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
11 949,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2014
„ Modernizácia živočíšnej výroby v spoločnosti AGROTERRA, spol. s r.o."
AGROTERRA, spol. s r.o.
249 878,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Október
2013
„ Jazdecký areál“
René Pavlík
69 534,10 € nenávratná neuvedený
9.
Október
2013
„ DETSKÉ IHRISKO – nafukovacia loď“
Andrea Pavlíková
9 972,02 € nenávratná neuvedený
9.
Október
2013
„ DETSKÉ IHRISKO – drevená konštrukcia s celtovinovou strechou, úprava terénu“
Andrea Pavlíková
9 970,02 € nenávratná neuvedený
14.
Marec
2013
“Zvýšenie konkurencieschopnosti pekárne GORAL, zavedením inovatívnych a vyspelých technológií“
Gregor Hudák - GORAĽ
94 383,50 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Marec
2013
“Zvýšenie konkurencieschopnosti kamenárstva v zaostalom regióne“
Erik Juhás
4 961,74 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Január
2013
“Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie do výrobného procesu spoločnosti Sweety, s.r.o.
Sweety, s.r.o.
99 901,96 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Jún
2014
“The purchase of the equipment and sport inventory of the martial arts (Taekwondo WTF)”
Public Organization “Parent-Teacher” Saratenii Vechi village, District Telenesti, MD-5830
4 519,87 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
November
2017
“Reconstruction of school yard of “Hajdar Hoxha” public school”
ADRA SHQIPERIA/ALBANIA, Foundation, Rr. Muhamet Gjollesha Nr. 4, PO BOX 2403, 1000 Tirana, Albania
9 997,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Jún
2013
“Reconstruction of floor coverings in the kindergarten in Cajnice”
Public Institution "Kindergarten"
4 941,13 € nenávratná neuvedený
14.
Marec
2013
“Nákup inovatívnych technológií – pekáreň MANNA“
Ing. Peter Kačmár - MANNA
139 305,50 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
November
2018
“Modernization of secondary schools in Novodnistrovsk“
Civil Association “TANDEM”
6 580,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14.
Marec
2013
“Inovatívna technológia na výrobu a recykláciu betónových zmesí“
TRANSBET, s.r.o.
495 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Január
2013
“Inovácia výroby a rast konkurencie - konkurencieschopnosti LUNIT Zvolen zavedením nábytkárskeho lisu s PIN systémom"
Ing. Ján Lupták – LUNIT
185,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Január
2013
“Inovácia technologického parku pekárne“
Ing. Oto Mikloš
448 690,40 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
August
2015
“Improving Pupils’ Living Conditions in Rural Secondary School Dormitory of Battsengel soum, Arhangai aimag
"DNJM" Co. Ltd, Sukhbaatar district, 12 khoroo, 15 khoroolol, 59 Ulaanbaatar, Mongolia
4 982,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29.
Júl
2013
“Improvement of the technological capacity for the development of media in Serbianlanguage in Kosovo and Metohia”
NGO Serbian Letter
4 990,00 € nenávratná neuvedený