Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
December
2017
“Enhancement of livelihoods in the Kenyan Coastal Region by supporting Organic and Fair Trade certification of smallholders”
Ten Senses Africa Ltd., Athi Business Park, Bamburi Rd., Athi River, Kenya
1 109 715,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
Jún
2013
“Construction project of the kitchen - "Public Institution Bureau of education male children and youth Sarajevo”
Public Institution Bureau of education male children and youth, Sarajevo
4 990,74 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22.
August
2017
´Dvor Dianaa´
Agáta Baňasová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2018
Zvyšujeme úroveň a záujem o pohybovú aktivitu
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Jún
2013
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov pochádzajúcich z MRK
Špeciálna základná škola Odborárska 2 Košice
204 456,80 € nenávratná neuvedený
21.
Jún
2013
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov v ZŠ Litava
Obec Litava
83 688,38 € nenávratná neuvedený
11.
August
2014
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom moderných foriem vyučovania
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
144 863,61 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Jún
2013
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1 Košice
164 485,96 € nenávratná neuvedený
25.
Jún
2013
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov MRK v ZŠ Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce
79 868,77 € nenávratná neuvedený
20.
Február
2015
Zvyšovanie vedomostí z oblasti riadenia kvality v prvovýrobe
Mladí za demokraciu
61 713,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Apríl
2014
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Polepy, s.r.o.
Polepy, s.r.o.
70 177,00 € nenávratná MPRV SR
27.
August
2014
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Polepy, s.r.o.
Polepy, s.r.o.
70 177,00 € nenávratná MPRV SR
19.
September
2014
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Polepy, s.r.o.
Polepy, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
15.
Október
2018
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Polepy, s.r.o.
Jens&Litwak, s.r.o.
70 177,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Január
2016
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Polepy, s.r.o.
TARGEN SK, s.r.o.
70 177,00 € nenávratná MPRV SR
23.
Január
2014
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Liwe/KRAFT, s.r.o.
Linwe/KRAFT, s.r.o.
78 218,00 € nenávratná neuvedený
7.
Apríl
2015
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Liwe/KRAFT, s.r.o.
Linwe/KRAFT, s.r.o.
78 218,00 € nenávratná MPRV SR
3.
September
2013
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti CNC frézovanie, s.r.o.
CNC frézovanie, s.r.o.
64 020,00 € nenávratná neuvedený
8.
Október
2013
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti CNC frézovanie, s.r.o.
CNC frézovanie, s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2014
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti CNC frézovanie, s.r.o.
CNC frézovanie, s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený