Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
August
2013
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti 2U spol. s r.o.
2U spol. s r. o.
17 500,00 € nenávratná neuvedený
25.
September
2013
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti 2U spol. s r.o.
2U spol. s r. o.
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2014
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti 2U spol. s r.o.
2U spol. s r. o.
0,00 € nenávratná neuvedený
22.
Október
2018
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Linwe/KRAFT, s. r. o.
Linwe/KRAFT, s. r. o.
78 218,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Február
2014
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti
Linwe/KRAFT, s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Marec
2013
Zvyšovanie úrovne futbalu v obci a podpora mladých talentov
Obec Tovarníky
7 470,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
August
2013
Zvyšovanie účinnosti získavania mlieka od kráv a bahníc vo väzbe na kvalitu mlieka, zdravie vemena a welfare zvierat
Centrum výskumu živočíšnej výroby v Nitre
693 590,00 € nenávratná neuvedený
27.
Február
2013
Zvyšovanie tuhosti ľahkých konštrukčných prvkov aplikáciou nových kovových materiálov
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
36 461,00 € nenávratná neuvedený
12.
November
2013
Zvyšovanie tuhosti ľahkých konštrukčných prvkov aplikáciou nových kovových materiálov
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
36 461,00 € nenávratná neuvedený
4.
Júl
2014
Zvyšovanie tuhosti ľahkých konštrukčných prvkov aplikáciou nových kovových materiálov
Ustav materiálov a mechaniky strojov SAV
29 236,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
August
2018
Zvyšovanie trvanlivosti a konštrukčnej spoľahlivosti nových a existujúcichbetónových mostov
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
237 422,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Júl
2013
Zvyšovanie transparentnosti a efektívnosti systému verejného obstarávania v Gruzínsku
Transparency International Slovensko
99 139,00 € nenávratná neuvedený
29.
Máj
2014
Zvyšovanie telesnej zdatnosti a zdravia rómskej mládeže v meste Trebišov
ICM Trebišov
2 323,57 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2017
Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR - od nákladov k hodnote
Ekonomická univerzita v Bratislave
202 403,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
Apríl
2017
Zvyšovanie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k psychosociálnej podpore pre školopovinné deti z komunít navrátených osôb v severnom Iraku
Človek v ohrození, n.o., Požiarnická 17, 080 01 Prešov
190 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29.
Máj
2013
Zvyšovanie prevádzkovej spoľahlivostí a životností koľajníc vysokoproduktívnym naváraním
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
200 000,00 € nenávratná neuvedený
14.
December
2016
Zvyšovanie prevádzkovej bezpečnosti strategických oceľových konštrukcií
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
35 110,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
September
2017
Zvyšovanie prevádzkovej bezpečnosti strategických oceľových konštrukcií
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
35 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
September
2017
Zvyšovanie prevádzkovej bezpečnosti strategických oceľových konštrukcií
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
35 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2017
Zvyšovanie prevádzkovej bezpečnosti strategických oceľových konštrukcií
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja