Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Apríl
2014
Zariadenie do posilňovne
Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27, 076 05 Zemplínske Jastrabie
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zariadenie a nábytok do školskej jedálne pre Základnú školu s materskou školou J. M. Hurbana
Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
Zakúpenie základnej výpočtovej techniky
Jednota dôchodcov na Slovensku, Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Zakúpenie vybavenia viacúčelového plážového ihriska
Slovenská Asociácia Plážového Futbalu, Jaskový rad 79, 831 01 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie športovej výstroje pre hráčky volejbalového oddielu
HIT Trnava, Veterná 13, 917 01 Trnava
3 760,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zakúpenie športovej výstroje, Združenie oddielov a klubov in-line hokejovej Extraligy SR
Združenie oddielov a klubov in-line hokejovej Extraligy SR, Junácka 6, 832 80 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie športového vybavenia za účelom športovej prípravy, Klub priateľov prírody, športu a country, Bratislava
Klub priateľov prírody, športu a country, Čunovo 1005, 851 10 Bratislava
19 938,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie športového vybavenia na rozvoj športových aktivít v obci
Obec Chrenovec - Brusno, 972 32 Chrenovec - Brusno
7 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zakúpenie športového náradia a športovej výstroje
TJ Vinohradník, Suchá nad Parnou 14, 919 01 Suchá nad Parnou
3 980,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zakúpenie športového náradia a náčinia pre Základnú školu s materskou školou
Obec Králiky, Králická cesta 96/48, 976 34 Tajov
4 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie sady dresov, Mestský športový klub Námestovo
Mestský športový klub Námestovo, P.O.Box 115, 029 01 Námestovo
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Zakúpenie novej rozhlasovej ústredne a nového počítača s príslušenstvom
Obec Jasenovce, 094 05 Jasenovce
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zakúpenie gama sondy
Východoslovenský onkologický ústav a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
zakúpenie elektrického invalidného vozíka B 500 s vybavením a plným príslušenstvom
Ján Binder, Riadok 695/40, 034 01 Ružomberok
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckych baniach
Nadácia Dubnické opálové bane
72 141,80 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstav - obnova evajelického kostola Bátovce
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bátovce
632 296,41 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie žiackych futbalových mužstiev, KFC Komárno
KFC Komárno, Športová 1, 945 01 Komárno
3 500,40 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie žiackeho futbalového turnaja
Futbalový klub DSC Orechová Potôň, 930 02 Orechová Potôň 281
8 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Máj
2017
Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
367 655,86 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
21.
Marec
2014
Zabezpečenie základného materiálneho vybavenia, Obec Mošovce
Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »