Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Február
2013
Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny
Molekulárne-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied
722 461,74 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva v obci Hurbanova Ves, kanalizácia – ochrana zdrojov pitnej vody Žitného ostrova, Jelky a Hurbanova Ves
Hurbanova Ves
951 561,57 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rozšírenie slovenského registra pupočníkovej krvi
OZ Slovenský register placentárnych buniek
472 454,26 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Rozšírenie kamerového systému
Mesto Humenné, Kukoreliho 34, 066 28 Humenné
11 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rovnaká šanca
Nadácia škola dokorán
328 769,89 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Riešenie havarijného stavu na štadióne MFK Sobrance
Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2012
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
22 452 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre OPIS v zastúpení Ministerstvo financií SR
16.
Apríl
2013
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
105 447 256,63 € nenávratná MDVRR SR
21.
Marec
2014
Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava – Žilina –Čadca – štátna hranica SR/ČR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
26 355 404,22 € nenávratná MDVRR SR
31.
Marec
2014
Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina – Čadca – štátna hranica SK/CZ
ŽSR
20 246 231,74 € nenávratná MDVRR SR
13.
Január
2015
Inteligentný dopravný a informačný systém ZSSK, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2 553 599,05 € nenávratná MDVRR SR
23.
Marec
2015
Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
35 835,00 € nenávratná MDVRR SR
23.
Marec
2015
KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Mesto Košice
1 074 314,00 € nenávratná MDVRR SR
7.
Apríl
2015
Elektronické služby spoločných modulov a prístupových komponentov II. časť
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
25 529 344,00 € nenávratná Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán OPIS v zastúpení Ministerstvo financií SR
6.
Máj
2015
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia
Mesto Košice
1 973 100,00 € nenávratná MDVRR SR
18.
Jún
2015
KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice
Mesto Košice
22 447 667,75 € nenávratná MDVRR SR
14.
Júl
2015
Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1.etapa
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4 216 769,94 € nenávratná MDVRR SR
17.
Júl
2015
Zvýšenie bezpečnosti regionálnej železničnej dopravy prostredníctvom interoperabilných komunikačných zariadení
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1 852 500,00 € nenávratná MDVRR SR
8.
September
2015
Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov (P2F)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
33 189 154,59 € nenávratná MDVRR SR
10.
September
2015
Modernizácia prvkov trakčného vedenia za účelom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti žel. prevádzky
Železnice Slovenskej republiky SR
11 984 428,46 € nenávratná MDVRR SR
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »