Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Marec
2014
Zabezpečenie základného materiálneho vybavenia, Futbalový klub TJ Družstevník Horná Potôň
Futbalový klub TJ Družstevník Horná Potôň, 930 36 Horná Potôň
6 378,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie športových pomôcok
PAINT EDUCATION o.z., Heyrovského 14, 841 03 Bratislava
3 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2013 v zariadení pre seniorov, Obec Dolné Saliby
Obec Dolné Saliby, 925 02 Dolné Saliby 355
222 720,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2013 pre PE-ES, n.o.
Obec Diviacka Nová Ves, 972 24 Diviacka Nová Ves
38 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2013 - Denný stacionár pre dôchodcov
Obec Veľká Čalomija, 991 09 Veľká Čalomija 214
22 080,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Zabezpečenie osláv 70. výročia SNP
Obec Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Podtureň
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre športovú prípravu pre Centrum voľného času DÚHA, Hlohovec
Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
13 579,79 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zabezpečenie materiálneho vybavenia pre futbalový klub, TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr 110, 903 01 Hrubý Šúr, Senec
4 020,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Zabezpečenie kúpy paliva, zdravotníckych a drogistických potrieb, ako aj nutného oblečenia pre potreby sociálne znevýhodnených rodín z oblasti Spiša a Oravy
Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Zabezpečenie futbalovej prípravky
Bíli Andeli, o. z. Štadión A. Malatinského, Športová 1, 917 01 Trnava
3 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie detských a dorasteneckých športových mužstiev za účelom skvalitnenia športovej prípravy
TJ Futbalový oddiel Vlachovo, o.z., Letná 71, 049 24 Vlachovo
9 480,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie bežeckého podujatia
Únia behov do vrchu Slovakia Mountain Running Assotiation, P.O.BOX 30, 018 41 Dubnica nad Váhom
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie bežeckého podujatia
Športový klub lyžovania Spartak ZTS, Štúrova 115/15, 018 41 Dubnica nad Váhom
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zabezpečenie bezpečnej prevádzky školy pre Strednú odbornú školu, Nitra
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
August
2013
Farmička.sk - webová aplikácia, hardware a marketing
Gemerské grúne o. z., Hnúšťa
2 915,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Vzdelávanie zamestnancov samosprávy
Mesto Trenčín
355 778,13 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
December
2012
vzdelávanie sociálnych organizácií za účelom riešenia nezamestnanosti zdravotne postihnutých zakladaním chránených dielní.
TENENET o. z.
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Vzdelávacie centrum regenerácie pracovnej sily Kežmarské Žľaby - Vysoké Tatry
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
867 530,22 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektronických odpadov pre aplikáciu v stavebníctve
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
233 057,27 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Využívanie strategickej inteligencie pre zlepšenie inovačnej politiky - STRIPE
TU Košice
292 458,89 € nenávratná Úrad vlády SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »