Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Január
2013
Využitie biomasy pre výrobu tepla v meste Vráble
Mesto Vráble
784 285,94 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
Vytvorenie sociálnych a kultúrno-spoločenských podmienok seniorov v mestskej časti Nitra - Horné Krškany
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO jednoty dôchodcov Nitra - Horné Krškany, Staromlynská - Materská škôlka, 949 05 Nitra - Horné Krškany
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2012
Vytvorenie knižného fondu Centrálneho koordinačného orgánu
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8.
Február
2013
Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK
Nitriansky samosprávny kraj
941 547,07 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
19.
Február
2013
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK
Trnavsky samosprávny kraj
1 487 925,29 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
4.
Marec
2013
Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
Slovenská technická univerzita Bratislava
465 369,77 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Výstavba novej tréningovej haly pre ľadový hokej
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
1 000 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Výstavba novej tréningovej haly Národného hokejového centra pre účely celoročného využitia pre projekt reprezentačného družstva SR 20 a SR 18
Mesto Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
1 000 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Výstavba chodníka v obci Slivník
Obec Slivník, Hlavná 9, 076 12 Slivník
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Výskumný ústav vysokohorskej biológie - unikátne pracovnisko v Západných Karpatoch
Žilinská univerzita v Žiline
376 231,25 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Výskum vplyvu metanólov a genetických faktorov na zdravie detí
Slovenská zdravotnícka univerzita
475 084,03 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Výskum účinku glukokortikoidov u niektorých pediatrických ochorení s cieľom zlepšenia zdravia detí
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
237 339,61 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a holokrinnými ochoreniami
Univerzita Komenského v Bratislave
345 957,81 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Výskum polovodičového materiálu VGF GaP pre vysokoefektívne a úsporné verejné osvetlenie založené na svietivých diódach LED
PHOSTEC, s.r.o.
120 821,54 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Február
2013
Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
317 278,42 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Výroba a dodávka zvonov vrátane pohonu
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Michalovce, A. Sládkoviča 7, 071 01 Michalovce
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Júl
2014
Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
1 298 250,00 € nenávratná MDVRR SR
28.
Júl
2014
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
7 823 525,50 € nenávratná MDVRR SR
20.
December
2012
Príručka oprávnených výdavkov pre operačné programy spolufinancované zo štrukturálnych fondov pre programové obdobia 2007-2013 a 2014-2020
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31.
Október
2012
CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
Doplnený
1 053 434,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »