Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Február
2013
Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice
Mesto Tvrdošín
1 754 446,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Výstavba chodníka
Obec Horné Otrokovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Obslužný chodník v obci Bertotovce, sekcia A, úsek I
Obec Bertotovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybudovanie chodníka na novovybudovanej ulici Pod Zámkom
Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Nová oddychová zóna – lepší život v obci Štítnik
Obec Štítnik
3 850,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybudovanie detských ihrísk
Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Vybudovanie detského ihriska na sídlisku JUH
Občianske združenie Budíček Rožňava, Krásnohorská 1, 048 01 Rožňava
4 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Apríl
2014
Vybudovanie Centra športu pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu, Bratislava
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. 16, 820 05 Bratislava 25
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Február
2013
vybudovanie a vybavenie detského ihriska
Obec Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výmena okien a dverí na budove Materskej školy v Nitrianskej Blatnici
Obec Nitrianska Blatnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybavenie zariadenia do kuchyne v kultúrnom dome
Obec Ovčie, 082 38 Ovčie 32
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Vybavenie kina Mier Trstená novou technológiou HFR
Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Február
2013
vybavenie detského ihriska
Obec Ďurďové, 018 22 Ďurďové 27
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
August
2013
vnútorné vybavenie (nábytok a zariadenie) novovytvoreného kultúrneho a spoločenského centra
Obec Veľká Hradná
4 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
VII. Ročník mládežníckeho futbalového turnaja žiakov s medzinárodnou účasťou
Telovýchovná jednota DRUŽBA Smrečany - Žiar, Žiar 110, 032 05 Smrečany
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Jún
2014
Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach
Košický samosprávny kraj
536 521,38 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
28.
Marec
2014
Usporiadanie 7. ročníka medzinárodného turnaja
Volejbalový klub polície, Nábrežie arm. Gen. Ludvíka Svobodu 3, 811 02 Bratislava
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
December
2013
SPOTS – kultúrno-spoločenské centrá
Mesto Košice
1 136 110,11 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
20.
December
2013
Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska
Mesto Košice
825 150,89 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
20.
December
2013
Park Moyzesova/Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
Mesto Košice
2 417 730,49 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »