Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
December
2013
Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
Mesto Košice
6 104 670,75 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
1.
Január
2014
Ulička remesiel - rekonštrukcia
Mesto Košice
864 064,85 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvom kultúry SR
28.
Marec
2014
Úhrada cestovného na športové podujatie
TJ Orava Dolný Kubín, Na Sihoti 1162/29, 026 01 Dolný Kubín
300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Údržba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Obec Podtureň
Obec Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Podtureň
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Učebné pomôcky na výučbu telesnej výchovy
Obec Svätuše, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
December
2012
Odborné stáže a účasť oprávnených zamestnancov CKO na vzdelávacích aktivitách
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor metodiky
100 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2012
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov certifikačného orgánu zapojených do finančného riadenia ŠF a KF - II. časť
Ministerstvo financií SR
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
1.
Apríl
2014
Účasť Andreja Riga na Majstrovstvách sveta v boxe v septembri 2013
SABA - Slovenská asociácia boxerov amatérov, Junácka 6, 832 80 Bratislava
1 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2014
Tréningový proces, lyžiarske lístky, cestovné výdavky, ubytovanie a účasť na pretekoch
OZ SKI RACE TEAM, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
November
2012
tlač publikácie Krajina spod Znieva II
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kláštor pod Znievom
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Vytvorenie obecného parku okolo technickej pamiatky
Obec Vígľaš
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
November
2012
Vytvorenie oddychovej zóny pre deti a dospelých
Obec Slovenská Nová Ves
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Terénne úpravy ihriska a športového areálu, Obec Radôstka
Obec Radôstka, 023 04 Radôstka 51
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Technické zabezpečenie futbalového tímu TJ Družstevník Vrádište
Telovýchovná jednota Družstevník Vrádište, 908 49 Vrádište
2 210,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Technické vybavenie kuchyne v obecnom kultúrnom dome
Obec Hraň, Ul. SNP 165/39, 076 03 Hraň
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
December
2012
Štúdia - informačný systém administrácie ŠF a KF na roky 2014 - 2020 v kontexte optimalizácie procesov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor ITMS
350 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4.
Marec
2013
Štart – príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou
Občianske združenie Fundament
409 752,97 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Športovo oddychový areál STOŽOK
Obec Stožok – RĽZ
562 798,86 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Apríl
2014
Športové podujatie - výber talentovaných žiakov
OZ Názor Slovenska, Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2014
Športové podujatie - pneumatiky a letenky
Združenie - EXPRES SLOVNAFT team, Žaškov 526, 027 21 Žaškov
5 990,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »