Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Február
2013
Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity v meste Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš
379 006,94 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Športová výstroj pre tri chlapčenské mužstvá
ŠK Žolík Malacky, ul. Jozefa Kubinu 2934/15, 901 01 Malacky
4 990,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Športová výbava pre Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku KKTTS
Občianske združenie Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku KKTTS, Mládežnícka 6, 911 01 Trenčín
10 560,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
August
2013
na školné v školskom roku 2012/2013 pre syna Františka Rácza
Alica Ráczová Komárnická 18, 821 03 Bratislava
480,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
August
2013
školné (mesiace september až december 2012) v školskom roku 2012/2013 pre žiakov Marca-Antoina Mullendera - Taetera a Evu Mullender - Taeter
Cirkevná základná škola - Narnia, Bratislava
1 012,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Stavebné úpravy: kultúrny dom s obecným úradom, modernizácia vykurovania: kultúrny dom s obecným úradom, základná škola s materskou školou
Obec Valaská Dubová, Valaská Dubová 32, 034 96 Valaská Dubová
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia časti priestorov Remeselného domu
Obec Dúbrava
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova obecných studní
Obec Sobotište
9 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Rekonštrukcia spoločenských priestorov na remeselný dom v Turčianskej Štiavničke
Obec Turčianska Štiavnička
9 977,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výstavba Domu smútku v obci Pribiš - 2. etapa
Obec Pribiš
9 982,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Stredisko osobnej hygieny a práčovne
Obec Chrámec
9 999,74 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Adaptácia obecného domu na hrnčiarsku výrobu
Obec Pukanec
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
November
2012
Komunitné vzdelávacie centrum v obci Rankovce
Obec Rankovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Skvalitnenie centra rehabilitácie dobudovaním sauny
Obec Chocholná - Velčice
4 131,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dobudovanie rozlúčkovej siene v obci Slančík
Obec Slančík
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dokončenie a dovybavenie domu smútku
Obec Malá Poľana
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Rekonštrukcia strechy Materskej školy Včielky Maje
Obec Tajná
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Statické zabezpečenie havarijného stavu objektu zámku a bastiónov v Halíči
IMET, a.s.
315 710,28 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Správanie, populačná dynamika a prirodzení nepriatelia hospodársky významných druhov rodu Ips v smrekových porastoch
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
December
2012
sociálno-rehabilitačný pobyt sluchovo postihnutých v Tatranskej Lomnici
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »