Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
August
2014
Podpora prípravy podujatí organizovaných z príležitosti svetového dňa príslušníkom mierových síl OSN
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky, Martin
1 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Periodické vydávanie novín "SPRAVODAJCA" s prílohami
Slovenský zväz Vojenské tábory nútených prác - pomocné technické prápory, Žilina
1 800,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
25. výročie Združenia vojenskej obrody Slovenska
Združenie vojenskej obrody Slovenska, Lehnice
1 200,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Vzdelávacie aktivity, športové podujatia, branno-bezpečnostné podujatia
Občianske združenie DELOSTRELEC, Senica
1 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Vzdelávacie aktivity, športové podujatie, branno-bezpečnostné podujatie zamerané na prípravu občanov DR, výchova občanov k vlastenectvu
Šintava.EDU, Šintava
600,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Knižná publikácia "Kalinov prvá oslobodená obec v bývalom Československu"
Kalinka - Kalinov
2 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Podpora filmovej sekcie "Vojna a film" v rámci medzinárodného filmového festivalu Art Film
ART FILM, n.o., Banská Bystrica
3 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Konferencia "Desať rokov Slovenskej republiky v NATO"
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Bratislava
3 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
BRATISLAVA CITY DOWNHILL
POLCSTER RACING
4 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Projekt Centra pre otvorenú politiku
Centrum pre otvorenú politiku, Dolný Kubín
2 500,00 € nenávratná MO SR
7.
Apríl
2015
Elektronické služby spoločných modulov a prístupových komponentov II. časť
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
25 529 344,00 € nenávratná Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán OPIS v zastúpení Ministerstvo financií SR
31.
Marec
2014
Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina – Čadca – štátna hranica SK/CZ
ŽSR
20 246 231,74 € nenávratná MDVRR SR
10.
December
2015
Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov - 2. časť
ZSSK
8 594 707,36 € nenávratná MDVRR SR
21.
December
2018
Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – 2.časť
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
1 174 366,31 € nenávratná MDV SR
28.
Júl
2014
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
7 823 525,50 € nenávratná MDVRR SR
8.
Júl
2014
Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
1 298 250,00 € nenávratná MDVRR SR
5.
September
2013
ŽSR, Modernizácia žel trate Nnové Mesto nad Váhom-Púchov, žkm 100,500-159,100 pre trať. rýchlosť do 160 km /hod.-III. etapa (úsek Zlatovce -Trenčianská Teplá)
ŽSR, Kemenskova 8, 813061 Bratislava
241 592 756,13 € nenávratná MDVRR SR
20.
December
2012
Technické vybavenie CKO pre programové obdobie 2007 – 2013 II. časť
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
243 439,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2012
Príručka oprávnených výdavkov pre operačné programy spolufinancované zo štrukturálnych fondov pre programové obdobia 2007-2013 a 2014-2020
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2012
Financovanie miezd zamestnancov orgánu auditu MF SR podieľajúcich sa na riadení a implementácií ŠF a KF 2014-2015
Ministerstvo financií SR
2 080 000,00 € nenávratná ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »