Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
December
2012
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov certifikačného orgánu zapojených do finančného riadenia ŠF a KF - II. časť
Ministerstvo financií SR
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30.
Jún
2017
DPB, Modernizácia údržbovej základne, 2. etapa
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
8 521 845,80 € nenávratná MDV SR
2.
Január
2018
Modernizácia električkových tratí – Karloveská radiála, projektová dokumentácia
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
452 029,76 € nenávratná MDV SR
13.
Január
2015
Inteligentný dopravný a informačný systém ZSSK, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2 553 599,05 € nenávratná MDVRR SR
23.
Marec
2015
KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Mesto Košice
1 074 314,00 € nenávratná MDVRR SR
6.
Máj
2015
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia
Mesto Košice
1 973 100,00 € nenávratná MDVRR SR
8.
September
2015
Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov (P2F)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
33 189 154,59 € nenávratná MDVRR SR
6.
Október
2015
Modernizácia električkového depa DPMK – projektová dokumentácia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
962 521,00 € nenávratná MDVRR SR
4.
Júl
2017
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov
Mesto Prešov
755 078,53 € nenávratná MDV SR
31.
December
2012
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
266 026 886,41 € nenávratná MDVRR SR
31.
December
2012
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
224 036 017,25 € nenávratná MDVRR SR
18.
November
2014
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/), časť Považská Teplá /mimo/ - Dolný Hričov /mimo/“
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
64 854 470,69 € nenávratná MDVRR SR
9.
September
2015
Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava II. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5 985 000,00 € nenávratná MDVRR SR
20.
Júl
2017
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“
46 451 636,97 € nenávratná MDV SR
28.
September
2018
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
349 583 068,49 € nenávratná MDV SR
9.
September
2015
Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska – koľaje a rampy, 1. Etapa
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR
4 076 708,51 € nenávratná MDVRR SR
28.
Október
2015
Personálne zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
139 570,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
September
2013
SK-11-009-2011-R1
Nadácia Krajina Harmónie
8 782,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-010-2011-R1
INEX Slovakia
15 946,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-011-2011-R1
Plusko
16 669,00 € nenávratná Európska komisia
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »