Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Február
2014
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Zombor
Obec Zombor
41 088,00 € nenávratná neuvedený
9.
Február
2012
Zvýšenie konkurencieschopnosti výskumom kompozitných materiálov infiltrovaných inhibítormi vysokotepelnej oxidácie
KOMPOZITUM s.r.o.
111 592,95 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Október
2014
Investície do akvakultúry SHR Dušana Reľovského.
Dušan Reľovský
70 378,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2014
Revitalizácia rybníkov Brestov a likvidácia dnových sedimentov.
RaS, s.r.o.
132 006,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Október
2014
Investície do akvakultúry SHR Dušana Reľovského.
Dušan Reľovský
70 378,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
November
2013
Obstaranie lesných mechanizmov
CEKOMI, s.r.o.
97 150,00 € nenávratná neuvedený
25.
November
2013
Pridávanie hodnoty do produktov lesného hospodárstva – STANWOOD, s.r.o.
STANWOOD, s.r.o.
67 490,20 € nenávratná neuvedený
25.
November
2013
Spracovanie dreva v podniku Ferdinand Červenec
Ferdinand Červenec
42 952,50 € nenávratná neuvedený
26.
November
2013
Technologická linka na výrobu biomasy
CORONA GROUP, s. r. o.
200 000,00 € nenávratná neuvedený
26.
November
2013
Výroba a skladovanie biomasy
Conventio, s. r. o.
196 664,82 € nenávratná neuvedený
27.
November
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva – RAB, s.r.o.
RAB, s.r.o.
114 982,50 € nenávratná neuvedený
27.
November
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva – ROSALEX, spol. s r.o.
ROSALEX, spol. s r.o.
4 975,00 € nenávratná neuvedený
29.
Máj
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Uňatín
Obec Uňatín
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Legnava
Obec Legnava
144 330,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Dubinné
Obec Dubinné
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Muránska Huta
Obec Muránska Huta
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Zbojné
Obec Zbojné
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Šambron
Obec Šambron
144 494,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Veľká Franková
Obec Veľká Franková
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Duplín
Obec Duplín
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »