Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Október
2014
Využívanie výrobných postupov kompatibilných s obhospodarovaním a udržiavaním prírodnej krajiny a environmentu.
Nadácia Filantropia
69 073,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Marketing a propagácia vidieckeho cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Slovenska-
Občianske združenie Môj región
78 132,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Rakytník.
Obec Rakytník
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Palivá z poľnohospodárskej biomasy pre Prešovský, Košický, Žilinský kraj
AGROINFORM
69 909,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Palivá z poľnohospodárskej biomasy pre Nitriansky, Trnavský Trenčiansky a Banskobystrický kraj
AGROINFORM
69 162,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Alternatívne zdroje energie v lesníctve - dendromasa
AGROINFORM
69 612,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Vzdelávanie technikov lesných správ – informačný systém pre kalkulácie, plánovanie, rozpočet a kontroling
AGROINFORM
69 848,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Vzdelávanie lesníckych meračov o meraní stromov vzorníkovou metódou a o využití meraných dát
AGROINFORM
69 893,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Vzdelávanie obchodníkov s drevom – tvorba obchodných plánov a riadenie obchodu
AGROINFORM
69 968,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Vzdelávanie lesných správcov – riadenie lesnej výroby
AGROINFORM
69 928,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2014
Vzdelávanie lesníkov – tvorba výrobných plánov
AGROINFORM
69 988,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – JAROSLAV ŠAÁR
Jaroslav Šaár
19 989,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Obecná zeleň Vlkovce, Zóna Centrum, Zóna Východ, Zóna Sever
Obec Vlkovce
25 245,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Revitalizácia verejného priestranstva od centra k ihrisku v obci Vlkovce
Obec Vlkovce
30 916,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Publicita enviromentálnych požiadaviek a krížového plnenia ako podmienok zapojenia sa do opatrení osi 2 PRV 2007-13
AGROINFORM
69 889,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Modernizácia mliečnice a rekonštrukcia ustajnenia oviec
ORAGRO – V, s.r.o.
49 096,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Staškovce
Obec Staškovce
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Počúvadlo
Obec Počúvadlo
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2014
Výroba peliet z drevnej štiepky
ORAGRO – V, s.r.o.
200 880,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
November
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Šašová
Obec Šašová
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra