Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Tuhár
Obec Tuhár
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Medovarce
Obec Medovarce
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Horné Plachtince
Obec Horné Plachtince
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Júl
2014
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Olováry
Obec Olováry
149 200,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
September
2014
Výstavba širokopásmovej infraštruktúry v obci Vrbovka
Obec Vrbovka
151 326,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2014
Rekonštrukcia hospodárskych budov na chov zvierat a nákup strojov pre ŽV
M.E.A. AGRO s.r.o.
144 112,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2014
Žrebčín Mlynčok – investície do modernizácie chovu
WAVO HORSES s.r.o.
235 429,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
November
2014
Modernizácia fariem – Agrovýkrm Rybany s.r.o.
Agrovýkrm Rybany s.r.o.
200 187,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
November
2014
Rekonštrukcia objektov RAB, s.r.o.
RAB, s.r.o.
180 909,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Výstavba silážneho žľabu a rekonštrukcia výdajného stojana PHM
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o.
139 443,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Modernizácia farmy - rekonštrukcia a výstavba objektov pre živočíšnu výrobu
TBS, a.s.
240 608,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2014
Modernizácia farmy - rekonštrukcia a výstavba objektov pre živočíšnu výrobu
TBS, a.s.
240 608,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
November
2014
Modernizácia objektov, strojov a technológií v Podielnickom poľnohospodárskom družstve Inovec
Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec
181 826,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2013
Stavebné úpravy a modernizácia rodinného domu Čierna Lehota
Ing. Norbert Tanoczký TANDOR
86 382,10 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2013
Bitúnok – TAPOS, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o.
TAPOS, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o.
52 776,92 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2013
Modernizácia vinohradníckej techniky a technológie spracovania hrozna
BO&VA, spol. s.r.o., Malá Tŕňa
6 520,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2013
Prosperita vidieckeho cestovného ruchu – Propagácia VCR v regióne
Prosperita vidieckeho cestovného ruchu
77 683,72 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2013
Oravské združenie cestovného ruchu – Propagácia VCR v regióne
Oravské združenie cestovného ruchu
77 683,72 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2013
Úprava verejného priestranstva v obci Veľká Tŕňa
Obec Veľká Tŕňa
19 954,86 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2013
Obnova a rozvoj obce Ipeľské Predmostie
Obec Ipeľské Predmostie
29 843,28 € nenávratná neuvedený
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »