Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
August
2013
Výstavba detského ihriska a rekonštrukcia minifutbalového ihriska v obci Ladzany
Obec Ladzany
17 408,70 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Výstavba spracovateľského miesta
P.K.S. AGRO FARM s.r.o.
47 875,00 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Výstavba autobusovej zastávky a trhového miesta v obci Súdovce
Obec Súdovce
6 550,52 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Viacúčelové ihrisko Sebechleby
Obec Sebechleby
19 834,40 € nenávratná neuvedený
9.
August
2013
Agroturistický komplex
NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
465 940,00 € nenávratná neuvedený
9.
August
2013
Predaj výrobkov z ovčieho mlieka
Bertin Zúbek - OBERT
16 727,45 € nenávratná neuvedený
9.
August
2013
Sklad stelív a krmív – Profi Poľno, s.r.o.
Profi Poľno, s.r.o.
53 793,13 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Modernizácia chovu koní a HD bez TPM – Roman Kostúr
Roman Kostúr
2 397,29 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkoch v obci šindliar
Obec Šindliar
75 314,81 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Šibeje park Jelšovce
Obec Jelšovce
47 234,00 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Úprava verejného priestranstva pri cintoríne - Malé Zálužie
Obec Malé Zálužie
43 795,23 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva v Nových Sadoch
Obec Nové Sady
47 500,00 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šurianky
Obec Šurianky
40 903,00 € nenávratná neuvedený
14.
August
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
Emil Krajčík Agro, s.r.o.
50 000,00 € nenávratná neuvedený
15.
August
2013
Rekonštrukcia a modernizácia výrobne syra
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo
49 542,80 € nenávratná neuvedený
15.
August
2013
Modernizácia systému predaja vlastnej produkcie čerstvého surového kravského mlieka
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
45 300,00 € nenávratná neuvedený
15.
August
2013
Integrovaná stratégia rozvoja Horného Liptova do roku 2015
Miestna akčná skupina Horný Liptov
417 335,00 € nenávratná neuvedený
16.
August
2013
Združenie vidieckeho cestovného ruchu žitného ostrova- Propagácia VCR v regióne.
Združenie vidieckeho cestovného ruchu žitného ostrova
77 683,72 € nenávratná neuvedený
20.
August
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov: Ing. Peter Kudláč - APIMED
Ing. Peter Kudláč - APIMED
49 760,97 € nenávratná neuvedený
20.
August
2013
Turizmus v slivkovom regióne
Partnerstvo BACHUREŇ
39 987,98 € nenávratná neuvedený
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »