Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
August
2013
„Výstavba športových a ubytovacích zariadení pri rybníku“
ASTER PLUS, spol. s r.o.
494 672,00 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Modernizácia farmy Agro Čelovce s.r.o.
Agro Čelovce s.r.o.
387 556,93 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Komunikácie v časti Betlehem v obci Sološnica
Obec Sološnica
47 192,20 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Uzovské Pekľany
Obec Uzovské Pekľany
17 759,71 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Detské ihrisko Košická Polianka
Obec Košická Polianka
18 436,50 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Žiť sa musí dopredu – sila melódie a klenoty svojrázneho kraja
Obec Nižné Repaše
16 377,83 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Agroturistický areál - Včelince
Ing. František Asztaloš - PRODAF
143 737,11 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Rekonštrukcia a modernizácia rekrea. Zariadenia ako zdroja alt. Príjmov PD so sídlom v Žemberovciach
PD so sídlom v Žemberovciach
80 955,70 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Modernizácia rastlinnej a živočíšnej výroby Žabokreky
PD „Cesta mieru“Necpaly-Žabokreky
53 600,87 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného rucu- Róbert Zvara.
Róbert Zvara
54 905,15 € nenávratná neuvedený
22.
August
2013
Modernizácia farmy: Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á
Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á
57 514,84 € nenávratná neuvedený
22.
August
2013
Modernizácia farmy- Agropotravinárske družstvo Malčice
Agropotravinárske družstvo Malčice
403 507,07 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Dobudovanie spracovateľského miesta
Mliečna farma - BRAUNVIEH
20 485,00 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Investícia do živočíšnej výroby a IKT
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo
22 614,46 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov – Agro Buzitka , spol. s.r.o.
Agro Buzitka, spol. s.r.o.
50 000,00 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Rekonštrukcia skladu a nákup technológie
Anton Kajas, Ing. Demandice 393
44 888,65 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Modernizácia technológie rodinnej firmy ZELSTAR s.r.o.
ZELSTAR, s.r.o.
58 560,00 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o. z.
Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o. z.
417 320,00 € nenávratná neuvedený
20.
September
2013
Prestavba nevyužitého objektu v obci Klenovec (Ráztočné) na ubytovanie v súkromí.
Ing. Pavel Struhár
55 890,24 € nenávratná neuvedený
23.
September
2013
Rekonštrukcia námestí v obci Kajal
Obec Kajal
95 882,27 € nenávratná neuvedený
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »