Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
November
2013
Výstavba detského ihriska a rekonštrukcia autobusových zastávok
Obec Horná Potôň
33 450,71 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Projekt pozemkových úprav Dolná Lehota
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
1 112 089,00 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Projekt pozemkových úprav Myslina
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
90 697,00 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Dodatok č.3 k schvaľovacej listine nenávratného finančného príspevku č. BA00244
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
831 204,00 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Projekt pozemkových úprav Hradište pod Vrátnom
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
409 200,20 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Dodatok č.3 k schvaľovacej listine nenávratného finančného príspevku č. BA00249
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
1 190 305,00 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Deň nasledujúci po zverejnení dodatku
Obec Šarišská Poruba
69 699,69 € nenávratná neuvedený
14.
November
2013
Možnosti integrovania zásad, nástrojov a praxe pre zvýšenie ekologickej stability krajiny, rozvoj podnikania a kvality života na území pôsobnosti MAS RUDOHORIE.
Hýľ, občianske združenie
57 900,00 € nenávratná neuvedený
14.
November
2013
Dajme šancu mladým tráviť čas Lepšie- Účelnejšie - Činorodo-Kreatívne -Akčne.
Obec Lúčka
8 214,83 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Nákup lesnej techniky a strojov
VAGRICOL & Co., s.r.o.
155 143,50 € nenávratná neuvedený
3.
December
2013
Úprava verejného priestranstva v obci Kašov
Obec Kašov
19 943,35 € nenávratná neuvedený
5.
December
2013
Modernizácia farmy so zameraním na predaj produktov ŽV.
Jozef Krchňavý- SHR
34 280,00 € nenávratná neuvedený
19.
December
2013
Modernizácia fariem- projekt pre ŽIVOČÍŠNU VÝROBU: Furmanec, spol. s r.o. Miková.
FURMANEC, spol.s.r.o. Miková
14 750,00 € nenávratná neuvedený
19.
December
2013
Výstavba a rekonštrukcia obecných budov a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Dolná Poruba.
Obec Dolná Poruba
0,00 € nenávratná neuvedený
24.
Január
2014
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šurianky.
Obec Šurianky
40 407,94 € nenávratná neuvedený
24.
Január
2014
Modernizácia farmy- PS Strednica.
Pozemkové spoločenstvo STREDNICA
59 926,40 € nenávratná neuvedený
29.
Január
2014
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu- Róbert Zvara.
Róbert Zvara
54 905,15 € nenávratná neuvedený
4.
Február
2014
Poradenstvo v oblasti krížového plnenia a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
Agrodružstvo ČABRAD
1 500,00 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Rekonštrukcia verejného priestranstva Haniska
Obec Haniska
39 946,99 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Projekt pozemkových úprav Bobrovník
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
59 703,00 € nenávratná neuvedený
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »