Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Február
2014
Projekt ozdravných opatrení na OZ Rožňava na roky 2010-2012.
LESY SR, štátny podnik
2 317 014,96 € nenávratná neuvedený
19.
Február
2014
Projekt ozdravných opatrení na OZ Košice na roky 2010-2012.
LESY SR, štátny podnik
1 430 110,71 € nenávratná neuvedený
3.
Marec
2014
Agroturistická ubytovňa- Ing. Kristián Vida
Ing. Kristián Vida
300 000,00 € nenávratná neuvedený
5.
Marec
2014
Modernizácia fariem a technologického vybavenia – CO.BE.R. spol. s r.o.
CO.BE.R. spol. s r.o.
1 582 607,89 € nenávratná neuvedený
11.
Marec
2014
Modernizácia farmy Zemplínske Hradište.
Jozef Figeľ
1 401 236,33 € nenávratná neuvedený
11.
Marec
2014
Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane –centrálna časť obce- chodník.
Obec Štiavnické Bane
33 296,10 € nenávratná neuvedený
12.
Marec
2014
Názov projektu Revitalizácia hospodárskeho dvora kaštieľa Šarkan na agroturistiku
MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o.
496 374,62 € nenávratná neuvedený
12.
Marec
2014
Rozšírenie ŽV a nákup mechanizácie
Hospodár spol.s r.o.
39 328,57 € nenávratná neuvedený
12.
Marec
2014
Modernizácia ZV
Hospodár spol.s r.o.
32 897,98 € nenávratná neuvedený
24.
Marec
2014
Projekt ozdravných opatrení na OZ Čadca na roky 2010-2012.
LESY SR, štátny podnik
1 774 060,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Marec
2014
Projekt pozemkových úprav Horná Lehota
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
831 204,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Marec
2014
Pridávanie hodnoty do produktov lesného hospodárstva – LOKWOOD, s.r.o.
LOKWOOD s.r.o.
199 750,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Marec
2014
Modernizácia RV.
Alojz Novák - SHR
6 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Apríl
2014
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov: Syrmix Zázrivá
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
45 731,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2014
Mestský park- Drieňová Banská Štiavnica.
Mesto Banská Štiavnica
33 444,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2014
Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav navrhnutých v projekte pozemkových úprav v k.ú. Pochabany
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
803 037,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
December
2014
Nákup chladiarenského automobilu a technológie do spracovania mlieka
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica
58 718,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Apríl
2014
Rekonštrukcia agroturistických gastronomicko – degustačných zariadení
KRAJNÍK
144 047,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2014
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Vinica
Obec Vinica
41 088,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2014
Projekt ozdravných opatrení na OZ Beňuš na roky 2010-2012.
LESY SR, štátny podnik
2 105 149,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »