Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
November
2012
Park zdravia a oddychu
Obec Krškany
9 990,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Plynofikácia, výmena okien a podláh kultúrneho domu Kurimany
Obec Kurimany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Nákup pracovného náradia a pomôcok, pre vytvorenia podmienok zamestnávania
Obec Lenka
4 416,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova objektu zdravotnej ambulancie v obci Lesenice
Obec Lesenice
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Havarijný stav strešnej konštrukcie budovy MŠ v Lipníku
Obec Lipník
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia miestneho amfiteátra
Obec Liptovská Teplička
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Ozvučenie a premietanie v amfiteátri v prírode
Obec Liptovské Sliače
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia obecných šatní TJ
Obec Liptovský Ondrej
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova baníckej histórie v Ľubietovej - Aktivita 1
Obec Ľubietová
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zatraktívnenie symbolu dediny
Obec Makov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dokončenie a dovybavenie domu smútku
Obec Malá Poľana
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Malachovský domček - záchrana a premena objektu ľudovej architektúry na obecné múzeum a klub dôchodcov
Obec Malachov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zriadenie vývarovne - obecnej kuchyne
Obec Malé Dvorníky
9 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Sušiareň ovocia v obci Málinci
Obec Málinec
8 640,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Amfiteáter v parku
Obec Maňa
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zvýšenie počtu tried v materskej škole v obci Medzany
Obec Medzany
9 870,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Komunitné centrum
Obec Miloslavov
9 977,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
November
2012
Obecný ovocinársky podnik - I. etapa sušenie ovocia a húb
Obec Muránska Dlhá Lúka
9 823,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Spoločenský objekt pri základnej škole
Obec Nacina Ves
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obecné múzeum - pamätná izba Mons.Rudolfa Baláža
Obec Nevoľné
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »