Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
Apríl
2019
Náklady na animačnú činnosť Agroprameň
Agroprameň
20 757,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Animácie MAS ZO BTMaMB
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
19 842,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Oživovanie Stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2020
Miestna akčná skupina Horný Liptov
46 208,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Animačné náklady BBGMP
Banskobystrický geomontánny park
42 151,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
MAS Holeška - Animačné náklady
Holeška
22 168,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Animácie a oživenie MAS Bebrava
Miestna akčná skupina Bebrava
29 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Náklady na oživenie MAS Krajšie Kysuce
Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
22 645,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Animačné náklady MAS TRI DOLINY v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD MAS
Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Animácie a oživenie v rámci implementácie Stratégie CLLD Partnerstva Južného Novohradu
Partnerstvo Južného Novohradu
55 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Animačné náklady MAS Sekčov - Topľa
SEKČOV – TOPĽA
56 719,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Animácie a oživenie MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
44 880,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Náklady na animácie MAS Dvory a okolie
MAS - Dvory a okolie
33 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
MAS TRI PRÚTY - animácia
Občianske združenie MAS TRI PRÚTY
20 647,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Animačné náklady MAS „Mikroregión Hurbanovo“ v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD
„Mikroregión Hurbanovo“
27 458,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Animácie a oživenie stratégie CLLD MAs Pod hradom Čičva
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
63 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Apríl
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v oblasti spracovania tekvicových semien
Marta Kozárová
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Apríl
2019
Nákup univerzálneho ohýbacieho stroja na kov určeného na výrobu samostatných veľkoformátových reklamných nosičov
NEONEX, spol. s r.o.
34 726,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Apríl
2019
Kompostéry pre mesto Ilava
Mesto Ilava
80 129,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Apríl
2019
Obstaranie záhradných kompostérov Chynorany
Obec Chynorany
132 126,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Apríl
2019
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Oravská Lesná
Obec Oravská Lesná
124 995,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »