Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Apríl
2019
Mentoring a tútoring v obci Rakúsy
Radosť a šťastie, o.z.
180 363,96 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Apríl
2019
Komunitné centrum Podsadek – zmena dokončenej stavby
Mesto Stará Ľubovňa
257 493,47 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Apríl
2019
Komunitné centrum v obci Čirč
Obec Čirč
338 717,91 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
Apríl
2019
Inovácia výrobného procesu spoločnosti G-S s.r.o.
G-S s.r.o.
116 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Apríl
2019
Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti Stoco, s.r.o.
Stoco, s.r.o.
197 900,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Apríl
2019
Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok
Obec Červený Hrádok
92 210,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Apríl
2019
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti ARDOX s.r.o.
ARDOX, s.r.o.
192 017,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Apríl
2019
Velčice námestie
Obec Velčice
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2019
Výpočet Social Progress Index pre tvorbu lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji
Asociácia pre občiansku spoločnosť
398 950,30 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
Apríl
2019
MAXI ŠKOLA
Hulapa film
157 733,32 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
Apríl
2019
Vypracovanie programu starostlivosti o druh európskemu významu hlavátka podunajská
Slovenská agentúra životného prostredia
505 533,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
Apríl
2019
Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni
Mestské lesy v Bratislave
1 697 181,46 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2019
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš - stratégia CLLD: "SPIŠ - otvorená možnosť pre dedičstvo v budúcnosti"
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2019
MASHNP - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2019
Cieľ projektu je uvedený v časti 5B ŽoNFP
Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
842 762,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Apríl
2019
Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny
Mesto Gbely
570 182,64 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2019
Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
35 035,20 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2019
Cezhraničné TV magazíny pre chorvátsku menšinu v regióne
Effix s.r.o.
5 068,08 € nenávratná MPRV SR
16.
Apríl
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku – GLspol,s.r.o
GLspol, s.r.o.
143 801,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Apríl
2019
Zlepšenie školských výsledkov žiakov z MRK prostredníctvom poskytovania mentoringu a tútoringu v okrese Bardejov
RUKA NÁDEJE
197 821,01 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »