Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Apríl
2019
Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Valaská
Obec Valaská
60 845,22 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4.
Apríl
2019
Výstavba materskej škôlky v obci Tuhrina
Obec Tuhrina
143 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
3.
Apríl
2019
Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu
Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu
153 900,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
Apríl
2019
Výroba regionálnych mäsových výrobkov s pridanou hodnotou do poľnohospodárskej produkcie
KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a. s.
1 735 999,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Apríl
2019
Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti HERN s.r.o.
HERN s.r.o.
984 255,47 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Apríl
2019
Zavedenie inovatívnej technológie v spoločnosti LIAZ, s.r.o., - rozvoj spoločnosti LIAZ
LIAZ, s.r.o.
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Apríl
2019
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti I.P.A - Kovovýroba, spol. s r.o. Tornaľa
I.P.A. - Kovovýroba spol. s.r.o.
310 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Apríl
2019
Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti PRAKON spol. s r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií
PRAKON spol. s r.o.
119 978,55 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Apríl
2019
Investícia do rozvoja lesného podniku – Hunterles s.r.o.
Hunterles s.r.o.
167 725,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Apríl
2019
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem
Ekonomická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
Apríl
2019
Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
Apríl
2019
Investíciami do živočíšnej výroby zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho družstva Jelšovce
Poľnohospodárske družstvo Jelšovce
42 049,63 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Apríl
2019
Obec Lackovce- informačný systém v obci
Obec Lackovce
25 540,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Apríl
2019
Cintorín Poluvsie
Obec Poluvsie
55 393,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Apríl
2019
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Dolné Mladonice Dom smútku
Obec Dolné Mladonice
83 208,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Apríl
2019
Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina
Mesto Žilina
164 935,90 € nenávratná MPRV SR
2.
Apríl
2019
MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU KLAS
KLAS, s.r.o.
999 470,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Apríl
2019
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín
Technické služby s.r.o.
1 376 892,00 € nenávratná MŽP SR
1.
Apríl
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová
Obec Michalová
86 212,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
1.
Apríl
2019
Kompostujeme v Rajeckej doline
PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
189 842,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »