Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Apríl
2019
Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina
Mesto Žilina
164 935,90 € nenávratná MPRV SR
2.
Apríl
2019
MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU KLAS
KLAS, s.r.o.
999 470,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Apríl
2019
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín
Technické služby s.r.o.
1 376 892,00 € nenávratná MŽP SR
1.
Apríl
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová
Obec Michalová
86 212,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
1.
Apríl
2019
Kompostujeme v Rajeckej doline
PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
189 842,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
1.
Apríl
2019
Podpora kompostovania v Meste Púchov
Mesto Púchov
188 565,12 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
1.
Apríl
2019
Kompostéry pre obec Horné Orešany
Obec Horné Orešany
80 052,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
1.
Apríl
2019
Kompostéry pre "KOMPLEX", záujmové združenie obcí
"KOMPLEX", záujmové združenie obcí
139 080,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
1.
Apríl
2019
Oprava a údržba Domu smútku v obci Jablonov nad Turňou
Obec Jablonov nad Turňou
104 236,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Apríl
2019
Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
Mesto Košice
453 853,28 € nenávratná MPRV SR
1.
Apríl
2019
Vytvorenie infraštruktúry pre materskú školu na Novohorskej ul. 1
Mestská časť Bratislava - Rača
565 502,50 € nenávratná MPRV SR
1.
Apríl
2019
Zvýšenie efektívnosti výstavby nájomného bývania v Žilinskom samosprávnom kraji
Združenie pre rozvoj regiónov
393 909,60 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
1.
Apríl
2019
Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Koniarekova 17, Trnava
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
282 061,80 € nenávratná MPRV SR
1.
Apríl
2019
Implementácia stratégie CLLD na území MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
1 078 947,35 € nenávratná MPRV SR
1.
Apríl
2019
Investície do mlynskej výroby
JJ Logistic s.r.o.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Apríl
2019
Investície do pekárenskej výroby
Bardejovská pekáreň s.r.o.
1 099 289,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2019
Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
332 351,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Marec
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice
Obec Dechtice
80 657,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Marec
2019
Obstaranie techniky pre poskytovanie služieb v lesníctve
AGB FOREST s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2019
Modernizácia strojového a technologického vybavenia farmy
Farma Boroš s.r.o.
59 668,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »