Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
Marec
2019
Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD
Občianske združenie Medzi riekami
115 332,70 € nenávratná MPRV SR
29.
Marec
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS SEKČOV - TOPĽA
SEKČOV - TOPĽA
146 555,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Marec
2019
Výskum systémov anti-attraktantov domácich a inváznych druhov podkôrneho hmyzu v Euroázii
Ústav ekológie lesa SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
Marec
2019
Cesta II/511 Topoľčianky - Skýcov
Nitriansky samosprávny kraj
2 957 647,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Marec
2019
Active Citizenship in Prezeti IDP Settlement
For Better Future
9 961,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29.
Marec
2019
Ekologické informačné aktivity pre rozvoj separovaného zberu
Mesto Sládkovičovo
79 765,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
Marec
2019
Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy
Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia angl. názov Economic Policy Institute, n.p.o.
367 097,90 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
Marec
2019
Zberný dvor Vinné - výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO
Obec Vinné
333 199,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
28.
Marec
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou
Mesto Hanušovce nad Topľou
83 919,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
28.
Marec
2019
Rozšírenie kapacity výroby v spoločnosti KOREMO - TOOL s.r.o.
KOREMO - TOOL s.r.o.
192 769,83 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Marec
2019
Inovácia výroby roštov, postelí a nábytku spoločnosti MRAVA, s.r.o. nákupom inovatívnych technológií
MRAVA, s.r.o.
197 783,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Marec
2019
Lavička pre peších ponad Hornád v obci Trebejov
Obec Trebejov
81 276,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Marec
2019
Lesná technika
TRIAD SERVICES s.r.o.
195 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Marec
2019
Animácie MAS Podunajsko o.z.
MAS Podunajsko o.z.
28 063,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Marec
2019
Technika do lesného hospodárstva
FOREST 8 s.r.o.
73 205,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Marec
2019
Úprava vereného priestranstva obci Marhaň
Obec Marhaň
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Marec
2019
Nové výrobné postupy v RV AGROLUK
AGROLUK, s.r.o
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Marec
2019
Rekonštrukcia a prestavba Domu smútku v obci Vrbová nad Váhom
Obec Vrbová nad Váhom
119 475,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Marec
2019
Prestavba domu smútku v obci Kiarov
Obec Kiarov
89 470,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Marec
2019
Stavebné úpravy domu smútku Malé Vozokany
Obec Malé Vozokany
83 624,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra