Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Marec
2019
Identifikácia a mechanizmus účinku malých molekúl využívaných v tradičnej čínskej medicíne na liečbu Alzheimerovej choroby
Ústav experimentálnej fyziky SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Marec
2019
Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o.
EKOMETAL, spol. s r.o.
197 986,31 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Marec
2019
Obstaranie kompostérov pre obyvateľov Šamorína
Mesto Šamorín
189 810,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
26.
Marec
2019
Kompostéry pre obec Vrbovce
Obec Vrbovce
86 790,48 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
26.
Marec
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov
Obec Staškov
113 413,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
26.
Marec
2019
Mikroregión Hlinické Pohronie - predchádzanie vzniku BRKO
Mikroregión Hlinické Pohronie
189 563,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
Marec
2019
Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Váhovce
Obec Váhovce
98 368,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
Marec
2019
Materská škola Trenčianska Turná – revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity
Obec Trenčianska Turná
444 815,92 € nenávratná MPRV SR
26.
Marec
2019
Stavebné úpravy pre zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy
Obec Bukovec
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Marec
2019
Rekonštrukcia Domu smútku v obci Klčov
Obec Klčov
118 451,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Marec
2019
Podpora pestovania zeleniny
Anna Udvardiová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Marec
2019
Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb
Vienna Biocenter Core Facilities GmbH
571 016,72 € nenávratná MPRV SR
25.
Marec
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, Stropkov
SLUŽBA, mestský podnik Stropkov
841 678,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Marec
2019
Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu.-technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Technické služby mesta Prešov a.s.
829 223,32 € nenávratná MŽP SR
25.
Marec
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku Horňák Ján, spol. s r.o. prostredníctvom inovácie výrobného procesu
Hornak, s. r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Marec
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GALMM s. r. o.
GALMM s.r.o.
120 852,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Marec
2019
Zvýšenie kapacity objektu materskej školy – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie
Mesto Fiľakovo
451 202,44 € nenávratná MPRV SR
25.
Marec
2019
Technological improvement of Clinical for Eye disses
Clinical Center of Montenegro
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
Marec
2019
Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia
Parazitologický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Marec
2019
Dynamika a perspektívy súčasnej slovenčiny ako menšinového jazyka v prostredí srbskej Vojvodiny
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
4 668,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja