Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Marec
2019
Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky
mesto Nováky
514 977,22 € nenávratná MŽP SR
21.
Marec
2019
Zavedenie inovatívneho produktu v spoločnosti WINDOW GLASS s.r.o
WINDOW GLASS, s.r.o.
196 308,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Marec
2019
Podpora výskumu a inovácií v podniku KKE, s.r.o.
KKE, s.r.o.
109 100,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Marec
2019
Inovácia produkčného procesu – významné zlepšenie produkčnej činnosti firmy BETON PUMPY SPIŠ
BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o.
135 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Marec
2019
Inovácia výrobného procesu prostredníctvom nákupu technologickej linky na čistenie stredových otvorov abrazívnych nástrojov a značenie abrazívnych nástrojov
Herman Slovakia Distribution s.r.o.
962 445,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Marec
2019
Podpora predchádzania vzniku BRKO vybavením domácností kompostérmi v obciach Združenia obcí Ondava
Združenie obcí Ondava
189 983,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
21.
Marec
2019
Zavedenie inovatívnych výrobných technológií v spoločnosti FEWEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
FEWEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
81 250,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Marec
2019
Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Marec
2019
Modifikované polyméry z obnoviteľných zdrojov a ich degradácia
Ústav polymérov SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Marec
2019
Využitie animálnych modelov pre tauopátie na identifikáciu molekulárnych dráh podieľajúcich sa na etiológii neurofibrilárnej degenerácie
Neuroimunologický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Marec
2019
Diverzifikácia činností
AGRO HN, s.r.o.
1 632 757,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2019
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU CAPRIS
Ivan Kozáček - C A P R I S
120 656,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Marec
2019
Investície do modernizácie chovu hovädzieho dobytka
ASPO a Z. M., s.r.o.
59 413,27 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2019
Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany
Obec Parchovany
325 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
Marec
2019
Fond malých projektov pre západnú oblasť – Prioritná os 1
Trnavský samosprávny kraj
3 489,00 € nenávratná MPRV SR
21.
Marec
2019
Fond malých projektov pre západnú oblasť – Prioritná os 4
Trnavský samosprávny kraj
10 387,00 € nenávratná MPRV SR
21.
Marec
2019
Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov
Mesto Košice
212 499,32 € nenávratná MPRV SR
20.
Marec
2019
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno
Obec Strečno
92 794,48 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
Marec
2019
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch
Obec Herľany
276 299,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Marec
2019
Lesná cesta Samostriel I. – rekonštrukcia
Spoločenstvo gruntu v obci Sádočné, p. s
800 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra