Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Marec
2019
Syntetická biológia pre produkciu nových biologicky aktívnych látok u streptomycét
Ústav molekulárnej biológie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Marec
2019
Posttranslačné modifikácie v mitochondriách a ich úloha v patologických procesoch
Ústav molekulárnej biológie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Marec
2019
Učenie a nervová plasticita spevavcov
Centrum biovied SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Marec
2019
Magnetické plášte z kompozitov supravodič/feromagnetikum
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Marec
2019
Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Marec
2019
Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom
Ústav molekulárnej biológie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Marec
2019
Modifikácia YBCO tenkovrstvových štruktúr nízkoenergetickými elektrónmi pre supravodivú elektroniku
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Marec
2019
Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania
Centrum experimentálnej medicíny SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní
Štátna ochrana prírody SR
46 886,10 € nenávratná MPRV SR
18.
Marec
2019
Fond malých projektov pre východnú oblasť – Prioritná os 4
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
75 076,99 € nenávratná MPRV SR
18.
Marec
2019
Výstavba haly na manipuláciu a uskladnenie zemiakov
Jozef Petík
160 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Marec
2019
Fond malých projektov pre východnú oblasť – Prioritná os 1
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
25 025,64 € nenávratná MPRV SR
18.
Marec
2019
Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské podhradie a Głogów Małopolski
Mesto Spišské Podhradie
97 003,83 € nenávratná MPRV SR
18.
Marec
2019
Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
247 058,79 € nenávratná MPRV SR
18.
Marec
2019
RÔZNE PODOBY VODY - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia
Obec Jarabina
32 581,29 € nenávratná MPRV SR
18.
Marec
2019
Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu
Klub slovenských turistov
17 554,50 € nenávratná MPRV SR
18.
Marec
2019
Výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov
Obec Drienov
429 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
Marec
2019
Inteligentné inovácie pre Slavia Industries, a.s.
Slavia Industries, a. s.
857 885,74 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Marec
2019
Obstaranie lesnej techniky
Gejza Mag Polovnícka Čarda
49 925,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Marec
2019
Technika do lesného hospodárstva
Ing. Tomáš Molnár
119 441,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra