Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Marec
2019
Lesná technika pre Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
99 785,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Marec
2019
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o. prostredníctvom podpory kvality a efektivity výrobného a technologického procesu
KLARTEC, spol. s r.o.
747 339,97 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Marec
2019
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALT, akciová spoločnosť
ALT, akciová spoločnosť (skrátene: ALT, a.s.)
199 335,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Marec
2019
Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o
UNIMONT - VMS, s.r.o.
228 800,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Marec
2019
Kompostéry pre obec Zbehy
Obec Zbehy
120 617,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Marec
2019
Združenie obcí Mikroregiónu Chopok - juh
Združenie obcí Mikroregiónu Chopok - juh
163 478,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Marec
2019
Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch
Archeologický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
Ústav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
2D-materiály a ich funkcionalizácia
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatin
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Materiály a procesy pre funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe diabetu
Ústav polymérov SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Kvantová teória grafov a sietí
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme
Centrum experimentálnej medicíny SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Zhodnotenie druhotných surovín pre materiály s využitím v extrémnych podmienkach
Ústav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans
Chemický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metrológiu
Ústav merania SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov
Ústav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii
Centrum experimentálnej medicíny SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja