Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Marec
2019
Štruktúra jadrovej hmoty
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie
Centrum experimentálnej medicíny SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
„Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku
Centrum experimentálnej medicíny SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Ústav experimentálnej fyziky SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí
Archeologický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy
Ústav materiálového výskumu SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny
Chemický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie
Centrum experimentálnej medicíny SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami
Archeologický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya
Centrum biovied SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku
Ekonomický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Ústav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
Rekonštrukcia objektov poľnohospodárskeho družstva Badín
Poľnohospodárske družstvo Badín
118 795,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Marec
2019
Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový Salaš
Obec Nový Salaš
35 874,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Marec
2019
Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
4 193 093,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Marec
2019
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4 461 001,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Marec
2019
Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výroby účinnejších odlučovačov ropných látok
KLARTEC, spol. s r.o.
2 545 772,72 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Marec
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SPORT SERVICE, s. r. o. vo fáze rozvoja.
SPORT SERVICE, s.r.o.
67 433,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Marec
2019
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá
Obec Častá
95 284,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Marec
2019
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Obec Šuňava
86 355,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia