Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Apríl
2019
Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Apríl
2019
Zlepšenie školských výsledkov žiakov z MRK prostredníctvom poskytovania mentoringu a tútoringu
RUKA NÁDEJE
194 988,11 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
15.
Apríl
2019
Rozvoj výroby pružín
Kraspol s. r. o.
104 111,04 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2019
Kompostovanie v mikroregióne Minčol
Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol
199 021,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Apríl
2019
Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade v obci Lendak
Obec Lendak
146 300,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Apríl
2019
Dom smútku s prístreškom – rekonštrukcia – stavebné úpravy
Obec Rakovo
88 943,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2019
Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie
Obec Brieštie
54 657,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2019
Modernizácia poľnohospodárskeho podniku Jastrabá agro
Jastrabá agro s.r.o.
1 399 050,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2019
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1 389 649,00 € nenávratná Ministersvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Apríl
2019
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie - III. etapa
Žilinský samosprávny kraj
2 616 700,29 € nenávratná MPRV SR
15.
Apríl
2019
Vývoj moderného technologického postupu prípravy kyseliny dimetylolbutánovej a jeho zavedenie do praxe
VUP, a.s.
654 811,98 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2019
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
114 880,40 € nenávratná MPRV SR
15.
Apríl
2019
Zberný dvor Čičava
Obec Čičava
207 735,86 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Apríl
2019
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malé Raškovce
Obec Malé Raškovce
54 548,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2019
Horský špecializovaný záchranný modul
Horská záchranná služba
2 645 610,58 € nenávratná Ministerstvo vútra SR
15.
Apríl
2019
Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu
Michal Szalay
45 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Apríl
2019
Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o.
Schüle Slovakia, s.r.o.
789 990,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Apríl
2019
Zberný dvor Šoporňa
Obec Šoporňa
274 130,83 € nenávratná MŽP SR
12.
Apríl
2019
"Zberný dvor" v obci Hrabušice
Obec Hrabušice
478 710,81 € nenávratná MŽP SR
12.
Apríl
2019
Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
3 529 146,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »